Prosjektledelse

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive Business Intelligence- og integrasjonsprosjekter. Prosjektledelse er et strategisk kompetanseområde i Visma.

Prosjektledelse

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive Business Intelligence- og integrasjonsprosjekter. Visma bWise tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og kontrollere prosjekter på vegne av deg for å ivareta at dere i størst mulig grad får det dere ønsker å utvikle innen den tid, kost og ramme som er definert. Prosjektledelse er et strategisk kompetanseområde i Visma.

Vi jobber for at du skal oppnå

  • en styrt prosess fra idè til måloppnåelse
  • kvalitet i alle ledd av prosessen
  • leveranse til avtalt tid og kostnad
  • forankring og engasjement
  • kompetansebygging
  • gevinstrealisering

Våre prosjektledere har lang erfaring fra store og komplekse prosjekter og dokumentert gjennomføringsevne. Vi sertifiserer våre prosjektledere i henhold til kravene fra IPMA eller PMI.

 

Bestill prosjektledelse

Hvordan benytte analyse, business intelligence og maskinlæring i dine IT-prosjekter?

I guiden vil du kunne lese mer om hvordan du kan ta i bruk maskinlæring og kognitive teknikker for å verdiøke analyse- og business intelligence-arbeidet.

Last ned gratis guide i dag >

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI