Installasjon og teknisk oppsett

Visma bWise hjelper med teknisk oppsett av din Business Intelligence løsning

Installasjon og oppsett av IT-miljø

En BI-løsning må fungere godt sammen med det eksisterende IT-miljøet. Det handler både om hvilken serverløsning/skyløsning man behøver, og dels hvordan løsningen skal konfigureres for å tilby rett ytelse og sikkerhet for deres BI-miljø. I Visma bWise har vi et eget team som gjør alle installasjoner og oppsett av løsninger til våre kunder. Teamet har bygget spesialistkompetanse og beste praksis. Vi hjelper med både ny installasjon, bytte av server (flytte løsning) eller utvidelse av eksisterende løsning med f.eks. testmiljø og utviklingsmiljø. Installasjon kan foregå både remote og onsite, på fysisk eller virtuell/cloud server.

 • Installasjon av software
 • Klargjøring av server og ytelsestest
 • Implementering av rammeverk
 • Kobling til datakilde
 • Dokumentasjon

Omfang: 1-3 dager avhengig av løsning
Vi har fastpris for Qlik Sense eller QlikView installasjon slik at du har forutsigbarhet.

Oppgradering til nye versjoner

Vi hjelper til med oppgradering til nyere versjoner og utvidelser av eksisterende miljø. Dette kan gjøres både on-site eller remote, avhengig av hva kunden ønsker.

 • Oppgradering av software eller ny installasjon av utvidelser
 • Klargjøring av server og ytelsestest
 • Implementering av rammeverk
 • Kobling til datakilde
 • Dokumentasjon

Hva er en teknisk helsesjekk?

Gjennom flere år med utvikling og videreutvikling av en BI løsning, ligger det potensielt store gevinster i å effektivisere og optimalisere dataflyt og teknisk oppsett med tanke på fleksibilitet og ytelse.
 
En helsesjekk er en strukturert gjennomgang av din BI løsning hvor vi analyserer elementer som arkitektur, kode, ytelse, logger og innstillinger opp mot et målbilde for videre utvikling. Formålet er å gi et bilde av “helsetilstanden” til løsningen og identifisere potensielle forbedringsområder. Resultatet er verdifull informasjon og konkrete tiltak/oppgaver som kan iverksettes.
 
Det er nyttig å foreta en teknisk helsesjekk ved overgang fra annen leverandør eller dersom ytelse og kompleksitet påvirker løsningen negativt.

 • Inspeksjon av logger og innstillinger
 • Test av ytelse
 • Gjennomgang av applikasjoner og datalast fra kilder (ETL)
 • Rådgivning i forhold til svakheter og tiltak

Bestill installasjon og IT-oppsett

Vi trenger ditt samtykke.

Hvordan benytte analyse, business intelligence og maskinlæring i dine IT-prosjekter?

I guiden vil du kunne lese mer om hvordan du kan ta i bruk maskinlæring og kognitive teknikker for å verdiøke analyse- og business intelligence-arbeidet.

Last ned gratis guide i dag >