Gevinstrealisering

Visma bWise hjelper deg med å holde fokus på hente gevinster og å følge opp at gevinstene faktisk blir realisert.

Sørg for at gevinster blir realisert

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert. Prosessen inneholder flere steg:

  • Identifisere en gevinst (økt effektivitet, kvalitet, økonomisk gevinst/besparelse)
  • Definere roller og ansvar
  • Planlegge realiseringen
  • Gjennomføre realiseringen
  • Dokumentere realiseringen

Det er viktig å huske på at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektet.

I Visma bWise har vi aktiviteter for å støtte opp rundt gevinstrealisering. Vi har egne Success Managers som følger de større prosjektene tett, for å sikre at kunden får hentet ut gevinst. Workshops der gevinstrealisering står i fokus:

  • Mulighets- og behovsanalyse
  • ROI beregning
  • Helsesjekk og løsningsoptimalisering

Ta kontakt med oss for et tilpasset opplegg.

Hvordan benytte analyse, business intelligence og maskinlæring i dine IT-prosjekter?

I guiden vil du kunne lese mer om hvordan du kan ta i bruk maskinlæring og kognitive teknikker for å verdiøke analyse- og business intelligence-arbeidet.

Last ned gratis guide i dag >

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI