Design og brukervennlighet

Et godt design gjør at Business Intelligence løsningen kommuniserer det den skal på en intuitiv og tydelig måte

Hvorfor design og visualisering?

Vi hjelper deg med å utvikle brukervennlige løsninger med fokus på innhold og fremstilling av data gjennom hele utviklingsløpet. Dette er relevant i alle faser av et prosjekt, og det er viktig å komme på banen tidlig heller enn å skulle legge på et design til slutt. Design for Business Intelligence skiller seg fra for eksempel webdesign ved at mye av innholdet er tallbasert, og ved at det stilles store krav til både oversikt og detaljer. Kunsten er å få frem det som er viktig – kanskje noen bestemte nøkkeltall, avvikene eller trenden – men på begrenset plass. Det er derfor vi ser på design og brukervennlighet som et eget område innen BI.

Leveranseområder

  • Kartlegging av brukerens informasjonsbehov
  • Prosessforståelse, slik at løsningen tilpasses brukeren og oppgavene, ikke motsatt
  • Layout og informasjonsdesign, slik at løsningen kommuniserer det den skal, og er intuitiv og tydelig
  • Grafisk design, fargebruk og presentasjon
  • Utforme prototyper
  • Designarbeid i applikasjon
  • Redesign av eldre løsninger
  • Utforming av designmal og grafisk materiale
  • Fasilitere brukerevaluering og feedback

Design og rådgivning kan leveres på løpende timer. Vi har også fastpris-pakker, hvis det er mer aktuelt for din virksomhet:

 

Bestill design og visualisering

Hvordan benytte analyse, business intelligence og maskinlæring i dine IT-prosjekter?

I guiden vil du kunne lese mer om hvordan du kan ta i bruk maskinlæring og kognitive teknikker for å verdiøke analyse- og business intelligence-arbeidet.

Last ned gratis guide i dag >

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI