On-demand webinar

Introduksjon i moderne datavisualisering med Power BI

Er du nysgjerrig på Power BI?

Det finnes mange måter å visualisere data på. Alle kjenner vi vel manuelle og personlige verktøy som Excel og PowerPoint. Dette webinaret ser på moderne metoder og verktøy for å fremstille et tallmateriale mer lettlest, med navigasjon, filtrering og drilling.

 

Anne Holst Dyrnes.png

 

 

 

 Webinaret ledes av

 Anne Holst-Dyrnes
 Løsningsarkitekt i Visma bWise

 

Få tilgang til webinaret

Vi trenger ditt samtykke.