Visualisering og analyse av komplekse prosesser

Prosessanalyse, eller "process mining", handler om å forstå prosesser, og hvordan de faktisk fungerer. Vi lever i en verden der forretningsprosesser støttes digitalt, og prosessene setter sine spor i IT-systemene. Process mining benytter seg av disse sporene til å visualisere de reelle prosessene som forekommer, og gir dermed datadrevet innsikt i dine prosesser. Du kan visualisere prosesser for innkjøp, salg, HR, saksbehandling, og mer – basert på data du allerede har.

Process Mining hjelper deg å svare på spørsmål som: Hva skjer daglig i prosessene? Hvor er det avvik eller ineffektivitet? Oppstår det compliance hendelser? Hva er potensialet for forbedringer? Ved å fokusere på automatisering, optimalisering og kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser kan virksomheten levere kvalitet til kunder/brukere, leverandører og interne medarbeidere.

I dette webinaret får du lære mer om hva process mining er og hvordan du kan effektivisere dine prosesser, og du får se en demo av verktøyet.

 

Process Mining.png

Fyll ut skjemaet for å se webinaret