Innsikt i bedriften i sanntid

Det er ikke lenger nok å få tilgang til data en gang i uken eller en gang per dag. Skal du ha god oversikt over hva som skjer hos deg i din bedrift trenger du kontinuerlig innsikt. Hva er forbruket av strøm akkurat nå? Hvor er du underbemannet nå? Hvilke produkter går du tom for? Hvilke produkter går ut på dato?

Sliter du med å få data raskt nok inn i datavarehuset eller rapporteringsløsningen, og mangler derfor god innsikt i hva som skjer nå? Det kan være mange grunner til det. Kanskje har du gamle fagsystemer uten god mekanisme for å kun hente ny data siden sist du leste fra løsningen, eller du har mange fagsystemer og hvert system har mange tabeller med data du er ute etter. Kanskje har du så store datavolum at det å lese en første last tar for lang tid, eller antallet kilder er så mange at å bruke tradisjonelle ETL-verktøy til inkrementell uthenting av data fra disse blir komplekst og svært tidkrevende.

Qlik Data Integration (QDI) kan hjelpe til med alt dette.

Hva får du se på webinaret?

I dette webinaret ser vi på hvor enkelt vi kan sette opp Qlik Data Integration (QDI) til å speile data fra et CRM- og et ERP-system over i et datavarehus. Og hvordan rapporter gir deg oppdatert innsikt med bare sekunders forsinkelse.

QDI tilgjengeliggjør data fra en lang rekke kilder i et datavarehus i tilnærmet sanntid, uten å måtte bruke månedsverk på ETL-implementering og vedlikehold av kode i et ETL-verktøy.

Vurderer du også migrering til ulike skyplattformer? Med QDI kan du svært enkelt sette opp en løsning som speiler dine kilder til valgfri skydatabase, mens du utvikler nye løsninger mot skydatabasen.

QDI er det perfekte migeringsverktøyet, og vi anbefaler deg å se det live i dette webinaret.

Påmelding

For å delta på våre gratis kurs og webinarer ber vi om at du gir oss ditt samtykke til både behandling av personopplysninger og mottak av relevant informasjon i avhukingsboksene nedenfor.

Per Anders Waaler1.png

Foredragsholder:

Per Anders Waaler
Teknisk arkitekt og seniorrådgiver i Visma bWise