Introduksjon til datavisualisering med Qlik Sense

Det finnes mange måter å visualisere data på. Alle kjenner vi vel manuelle og personlige verktøy som Excel og PowerPoint. Denne introduksjonen ser på moderne metoder og verktøy for å fremstille et tallmateriale mer lettlest, med navigasjon, filtrering og drilling.

  • Introduksjon til datavisualisering: Hvordan fungerer hjernen vår når vi skal oppfatte tall? Hva er «et godt design»?
  • Hvordan får du data inn i Qlik Sense? Vi ser på eksempler fra CRM, Excel og regnskapssystem
  • Vi lager vår første visualisering med analysemuligheter. 
  • Hvordan kan vi raffinere dette og dele resultatet med andre? Vi ser på «storytelling».
  • Mer avansert bruk: Filtrering, sortering, fritekstsøk og navigasjon.
  • Vi lager en komplett brukeropplevelse med alle elementene vi har lært. 

Webinaret er for deg som ikke allerede har Qlik Sense, og som lurer på om det kan være noe for din virksomhet.

Qlik Sense.jpg

Fyll ut skjemaet for å se webinaret