I en verden i stadig endring, har datadrevne virksomheter en fordel.

Dette er historien da dataanalyse ble redningen. 

Når pandemien traff Norge trengte Helsedirektoratet på kort varsel å gi informasjon til alle innbyggere i Norge. Pandemien stilte høye krav til formidlingen av informasjon på en enkel og forståelig måte. Samtidig måtte endringer håndteres raskt etter som regler og tiltak endret seg hele tiden. Helsedirektoratet måtte både håndtere informasjon til befolkningen, helsemyndigheter og departementer, samt dekke interne behov. 

Bli med oss på webinar der vi forteller om hvordan Helsedirektoratet gjorde en omstilling av sin informasjonsformidling for å møte helt nye behov og krav, og hvordan Visma bWise hjalp med sammenstilling av data, presentasjon av informasjon og tilrettelegging i løsningen for raske endringer.

Som gjester har vi med oss Microsoft som vil fortelle om teknologien som er brukt, og Helsedirektoratet som vil dele hvilke gevinster de har opplevd med denne løsningen. 

Dashboard i a day_Recommendation block.png

Agenda

09.00 - 9.10 Data analytics to the rescue!
Omstilling av informasjonsformidling til å møte nye behov under en pandemi.
v/ Visma bWise

09:10 - 09.30 Bryt datasiloer med low-code-no-code
Gartner estimerer at 70% av fremtidens app utvikling er basert på lavkode-ingen-kode teknologi innen 2025, hvorfor er dette viktig for å drive innovasjon og fjerne datasiloer på tvers av bedriften? Hvilke muligheter ligger i Power Platformen for din bedrift?
v/ Microsoft 

09:30 - 09:45 Fra null til 100 på to dager.
Innsamling, sammenstilling og presentasjon av data. Vi ser på eksempel fra testsentre ved grenseoverganger.
v/ Visma bWise

09:45 - 10.00 Helsedirektoratets erfaringer og gevinster.
v/ Helsedirektoratet

 

 

Påmelding:

 

 

Webinaret ledes av

Anne Holst-Dyrnes
Seniorkonsulent i Visma bWise

 

Anne Holst Dyrnes 300.png