Hvordan lykkes med å implementere AI i din organisasjon 

Kappløpet er i gang bedrifter for å transformere seg selv med AI, og fallhøyden har aldri vært større. Vi lever i en verden som krever konstant endring og tilpasninger fra virksomheter i alle bransjer.

For å lykkes med AI må man både gå for strukturerte planer for kortsiktige verdi, men også satse på de langsiktige endringene som må skje på alle nivåer i virksomheten.

Mye av fokuset har så langt ligget på endringsledelse og endringer i et prosessperspektiv. Teknologi spiller en vesentlig rolle for å få dette til.

I denne e-boken får du råd for både kortsiktig og langsiktig strategi, samt råd når du skal gjøre teknologivalg. Fyll ut skjemaet for å laste ned e-boken.

DataIku_3.png

Last ned e-boken her:

Fyll inn informasjon så sender vi deg e-boken.