Gartner® rapport:

Markedsguide for Data Science og Machine Learning plattformer som skal brukes av folk i ulike roller/disipliner.

Data Science og Machine Learning utvikler seg raskt og en viktig trend er å se etter en forsterket plattform som kan brukes av folk i ulike roller/disipliner. Målet er å kunne støtte en økende gruppe brukere som innehar både tekniske og ikke-tekniske roller. Dette kalles multipersona DSML platforms. 

Ved å demokratisere bruken av data science tilbyr man verdi til en større målgruppe av ikke-tekniske eksperter. Det vil lette deres arbeid når de skal gjøre ulike typer analyser, enten det er beskrivende, diagnostiserende, prediktive eller foreskrivende/anbefalende analyser. Plattformene muliggjør også den etiske bruken av AI som inkluderer compliance med regelverk, personvern og begrensing av diskriminering. 

Last ned rapporten for å lese mer om Gartners vurdering av markedet. 

Gartner_AI.png

Last ned rapporten: