Gjør moderne analyser mulig med dine SAP-data i Microsoft Azure

Den digitale tidsalderen krever umiddelbar tilgang til informasjon som er nødvendig for å ta bedre beslutninger, forbedre drift, optimalisere kundeservice og gi konkurransefortrinn. I denne e-boken lærer du hvordan du kan øke verdien av SAP-dataene dine.

SAP-data er ofte svært verdifulle for bedrifter, men de er gjerne utfordrende å hente ut og bruke andre steder pga sin kompleksitet og proprietære natur. Dette kan gjøre integrering av SAP-data for analyse til en vanskelig, tidkrevende og kostbar oppgave, og begrense analytiske moderniseringsinitiativer.

Med Qlik Data Integration blir SAP-data tilgjengelig i sanntid i skybaserte analyseplattformer som Microsoft Azure. 

Fyll ut skjemaet for å laste ned e-boken.

msft_qlik_e-bok_elouqa.jpg

Last ned e-boken her:

Fyll inn informasjon så sender vi deg e-boken.