Fra datavarehus til moderne dataplattform

Hvis hver rapport må sørge for egen datafangst, sammenstilling, klipp og lim, og beregning av hvordan det går, er sjansen stor for at man går i møter med ulik oppfatning av tilstanden. Mye av møtene går med til å diskutere hvem som har husket å ta med nok underlag og hensynta unntakene riktig. Den tiden kunne man heller ha brukt på å snakke om forbedringstiltak.

I tillegg brukes det uforholdsmessig mye tid fra viktige nøkkelpersoner til manuelle grep for å ferdigstille salgsoversikter, lønnsomhetsanalyser, trendgrafer, markedsanalyser og en lang rekke andre kritiske innsiktselementer som holder virksomheten på sporet.

Dataplattformen er en moderne utgave av "rapportdatabasen" eller "datavarehuset", men forskjellene er store.

Hva får du se på webinaret?

Se hvordan en moderne dataplattform kan bygges, og hvor enkelt det er for forretningssiden å nyttegjøre seg den. Du får se praktiske eksempler og demonstrasjon av nøkkelelementer slik at det er lettere å forstå hva dette innebærer. 

Ikke minst følger vi et datasett på reisen fra et ERP-system, inn i en moderne dataplattform og frem til analysen og innsikten, slik våre leveranser også ser ut – iterative med kort tid fra kilde til mål.

Innhold

  • Fra datavarehus til moderne dataplattform. Hva er forskjellen?
  • Fra on-prem til sky eller hybrid
  • Gevinster ved tilgjengeliggjøring av data
  • Verdien av helt ferske data i analysene
  • Automatisering: Alltid oppdatert, alltid riktig

Foredragsholdere

Torstein Thorsen.png

Torstein Thorsen
Seniorrådgiver, Visma bWise

Per Anders Waaler1.png

Per Anders Waaler
Teknisk arkitekt, Visma bWise

Påmelding

For å delta på våre gratis kurs og webinarer ber vi om at du gir oss ditt samtykke til både behandling av personopplysninger og mottak av relevant informasjon i avhukingsboksene nedenfor.

Kalender.png