Komplett forretningssystem for produksjonsbedrifter

Visma leverer, i samarbeid med View Software, en bransjeløsning som gir deg full oversikt, bedre kapasitetsutnyttelse, sporbarhet og god dokumentasjon i produksjonsprosessen. Med avanserte funksjoner for logistikk, produksjonsplan og prosjektstyring bidrar løsningen til å overholde leveringstider samt utnytte produksjonsapparatet maksimalt.

Bedre produksjonsstyring

Hjelper deg til bedre produksjonsstyring av materialer, rekvisisjoner, operasjoner, kjøreplaner, forbruk, tidsregistreringer, rapporter og etterkalkyler. Du vil dermed få en totaloversikt over hele produksjonsprosessen.

Bedre oversikt og effektivitet

Få full oversikt over hele produksjonsprosessen og hjelp til å arbeide smartere. Du kan enkelt administrerere artikler, stykklister, resepter, kalkyler og dokumenter. Du får hjelp til Prosjektstyring i forhold til timer, forbruk, fakturaer, regnskap. Du kan hele tiden sammenligne ressurser brukt i forhold til det som er budsjettert, og håndtere avvik. I tillegg får du hjelp i salgsplanlegging av prospekter, tilbud, aktiviteter og fremdrift.

Hjelper deg å overholde lover og regler

Material og Produksjonsstyring er et stadig viktigere område for norske produksjonsvirksomheter. HMS er et lovforpliktet område, og dessuten har man behov for et styringsverktøy for kontroll og oversikt når man arbeider med produksjon. Med vårt verktøy arbeider du smart, og får hjelp til å overholde alle lover og regler. I tillegg har du full dokumentasjon.

Hva sier kundene om løsningen?

Rolf Arne Rasmussen, Administrerende direktør i Arka AS

«– Nå får vi endelig et styringsverktøy som gir oss kontroll og oversikt, og som hjelper oss å ta riktige veivalg. Dessuten kan View Software-gutta alt om produksjon og logistikk. De er ikke bare datanerder, de ser hele prosessen og kan holde en dialog om hva som er viktig for oss!»

Frank Scheuermann, Driftssjef i Oskar Sylte

«Med View har vi fått et trygt og oversiktlig system. Vi sparer mye tid på forenklede rutiner, meldingsdistribusjon og rapportering.»

Hvordan fungerer løsningen?

 

View MPS er en egenutviklet tilleggsmodul til Visma Business/Visma Global, som fungerer som et styringsverktøy for kontroll og oversikt når man arbeider med produksjon. Tilleggsmodulen har avanserte funksjoner for Logistikk, Produksjonsplan og Prosjektstyring. Økonomien håndteres derfor i Visma Business /Visma Global, mens material og produksjonsstyringen administreres i denne tilleggsmodulen.

Vil du vite mer?

Visma.net ERP

Visma.net ERP er en standardisert løsning som enkelt kan tilpasses din bedrifts unike behov. Det er et kraftig forretningssystem, og en preferert løsning for mange økonomi- og logistikk-medarbeidere.

Visma Global

Visma Global er en velprøvd standardløsning for økonomi og logistikk som passer for små og mellomstore bedrifter. Det er svært enkelt å komme i gang og ta i bruk løsningen.

Leveres av View Software

View Software har jobbet med vedlikehold innen ulike bransjer i over 20 år. View Software har et eget fagmiljø og konsulenter med spesialkunnskap.