Få kontroll på byggeprosessen

I en byggeprosess er det mye data å holde styr på, og det er gjerne ett system for hvert arbeidsfelt. For å utnytte ressursene optimalt er det hensiktsmessig at alle systemene “snakker sammen.” Ved å integrere kalkyle- og produksjonsmoduler med økonomi-, time- og CRM- system er det enkelt å holde oversikten.

Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter, med smidig drift og ressursutnyttelse som resultat. All data vil være lett tilgjengelig, man unngår dobbelt registrering og får nye rapportmuligheter

Helhetlig oversikt fra kalkyle til ferdig prosjekt

Løsningen integrerer tre kritiske arbeidsfelt: kalkyle, produksjon og økonomi. Den gir en helhetlig oversikt for ledelsen. Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter, med smidig drift og ressursutnyttelse som resultat.

Økt effektivitet og tidsbesparelser

Men god prosjektstruktur blir arbeidsprosessene optimalisert. Samtidig vil mest mulig av datafangsten skjer ute i felten på web og mobil. Dette er tidseffektivt og bidrar samtidig til bedre datakvalitet. Alle data vil være lett tilgjengelig, man unngår dobbelt registrering og får nye rapportmuligheter.

Prosjektkontroll

Daglig oppdatert økonomisk informasjon om prosjektene er vesentlig for å kunne oppdage avvik. Et eksempel er daglig oppdatert timekost per prosjekt. Dette muliggjør korrigerende tiltak tidlig slik at lønnsomheten sikres. Det er også gode kontrollmekanismer som skal sikre at ulike inntekts- og utgiftsposter ikke blir glemt i en travel hverdag.

Hva sier kundene om løsningen?

kundereferanse

Stein A. Saglien, Daglig leder & installatør, VOKKS Installasjon AS

«– For å få gode og smidige tilpassede løsninger så valgte vi høsten 2014 å skifte ordre- og økonomisystem og valget falt på Visma Global Entreprenør. Vi kjører Global i dag sammen med SpeedyCraft som vi hadde fra tidligere system.»

kundereferanse

Vegard Vedvik Holm, Økonomisjef i ENVAC

«Vi bruker ØB Entreprenør integrasjon mot global i forbindelse med bruk av håndholdt system. Vi opplever dette som en god løsning da våre teknikere/økonomiarbeidere sparer tid og får bedre kontroll over faktureringsprosessen.»

Hvordan fungerer løsningen?

 

Hvordan fungerer løsningen?

De ulike prosesser fra anbud til sluttrapportering som må gjennomføres i et prosjekt dekkes av totalløsningen Global Entreprenør. Ulike behov tilsier også at en kan bruke hele eller deler av vår løsning. 

Vil du vite mer?

Visma Global

Visma Global er en velprøvd standardløsning for økonomi og logistikk som passer for små og mellomstore bedrifter. Det er svært enkelt å komme i gang og ta i bruk løsningen.

Tidligere ØkonomiBistand

Leveres av Cloud Connection

Cloud Connection er din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn. Cloud Connection kan tilby en rekke tjenester innenfor disse områdene, og er forhandler av Visma.