Bransjeløsningen som effektiviserer norske E-verk

Sysco ePortal automatiserer manuelle rutiner, sikrer dataflyt mellom ulike systemer og forenkler arbeidsprosesser.

Bygget for E-verk

SYSCO ePortal er en totalløsning på økonomi for energibransjen. Løsningen sikrer effektiv informasjonsflyt mellom fagsystem og ERP-system. Modellen er designet for å ivareta NVEs krav om rapportering, og effektiviserer prosessen fram mot en ferdig og korrekt eRapp II.

Fordeler med en bransjeløsning

En bransjeløsning vil medføre at deres prosessbehov bedre blir ivaretatt. Implementeringen går raskt grunnet et standardisert oppsett som kan justeres den enkelte bedrift. Erfaringen til våre konsulenter vil også gi en raskere gjennomføring til mindre risiko og lavere kostnad.

Timehåndtering tilpasset E-verk

Timehåndtering er tilpasset bransjen på alle områder. Spesielt kan det nevnes håndtering av vakter, avspasering og godtgjørelser med full automatikk fra registrering til utlønning og bokføring. Løsningen er tilpasset Energiavtalen med mulighet for å legge inn lokale tilpasninger.

Hva sier kundene om løsningen?

kundereferanse

Geir Elsebutangen, Adm dir. Kragerø Energi Holding

«– Utover de konkrete besparelser vi har oppnådd så langt, ser vi jo også at personen som tidligere jobbet halvannet årsverk med vårt IT-behov, har fått frigjort sin tid til å gjøre de oppgavene han egentlig skal gjøre. At kostnadene i tillegg har blitt redusert, beviser at vårt valg har vært en viktig og riktig investering.»

Hvordan fungerer løsningen?

 

Sysco ePortal

Sysco har gjennom leveranser til foretak innen energibransjen utarbeidet en ERP-løsning som dekker alt innen logistikk, innkjøp, prosjekt og arbeidsordre, økonomi og rapportering. Bransjeløsningen er utviklet i samarbeid med Amesto Solutions og Powel.

Vil du vite mer?

Leveres av Amesto

Amesto er Nordens største Vismaforhandler og har egne team med eksperter innen en rekke bransjer slik at våre kunder kan føle seg trygge på at vi kan levere løsninger som både effektiviserer og øker lønnsomheten. Løsningen leveres i samarbeid med Sysco.

Visma.net ERP

Visma.net ERP er en standardisert løsning som enkelt kan tilpasses din bedrifts unike behov. Det er et kraftig forretningssystem, og en preferert løsning for mange økonomi- og logistikk-medarbeidere.

Syscos logo

Sysco ePortal

Energinæringen har vært SYSCOs hovedområde siden 2004, og vi leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til drift, ERP, AMS, MAFI og ELHUB. I dag jobber vi med mer enn 80 selskaper over hele verden, og fungerer som ”eneste kontaktpunkt” for alle kunder i alle våre operasjoner.