Visma Real Estate Brukerseminar 9. juni

Digitalisering av eiendomsbransjen

Visma Real Estate - digitalisering av eiendomsmarkedet en forutsetning for videre vekst?

Visma Real Estate står nå på startstreken for å revolusjonere eiendomsbransjen. Når vi nå har samlet Fenistra og Create-Solutions, er det fordi vi har et ønske om å tilby eiendomsaktører verktøyene de trenger for at alt skal gå på skinner.

Vårt mål i fremtiden er å tilby deg en sømløs opplevelse – hvor alle løsningene er integrerte med hverandre, dette gjelder også tredjepartsløsninger. Dette vil forenkle jobben din. Det betyr mindre av papirer og administrasjon, og mer av kunder og nye strategier. Så enkelt er det faktisk.

 

Foredragsholdere:
Erlend Sogn, Adm Dir.
Anne Eriksen, Direktør Customer Success
Kristin Falch, Seniorkonsulent
Marie Myrvang, Produktdirektør
Kristian Lien, Key Account Manager

Agenda 9. juni

09.00 Velkommen ved Erlend Sogn, Adm.dir

09.25 Brukere i fokus - Vi lykkes når våre kunder lykkes!
Det viktigste for deg er å være der for kundene dine. Det er det viktigste for oss også – at du kan være der for dem. Og nettopp derfor er vi her for deg.

09.50 Kort pause

10.00 Covid 19 - en katalysator for det digitale skiftet
Digitalisering av både samfunnet og næringslivet har gjort et byks på en rekke områder etter at pandemien brøt ut. Plutselig hastet det med å få på plass teknologi som allerede eksisterte, men ikke var tatt i bruk, eller nye løsninger som befant seg i vannskorpen. Vi tar en titt på hvordan Fenistra og Visma Real Estate har tatt et kvantesprang ila kort tid.

10.25 Fra Fenistra Eiendom til Fenistra.net - håndtering av
morgendagens krav og forventninger.
Skal du eie fremtiden, må du handle nå! Vi er på vei mot en digitalisering av eiendomsforvaltning som vil påvirke oss alle. Har vi i bransjen forstått hva dette innebærer og har vi noe valg? Visma Real Estate har en tydelig strategi om å være en vesentlig pådriver i denne utviklingen. Dette skal vi få til i et tett samarbeid med våre kunder.

10.45 Brukerforum til høsten
Vi savner dere! - og satser på å kunne gjennomføre et fysisk brukerforum i september. Hold av tiden allerede nå. Vi ønsker innspill fra dere på aktuelle temaer.

10.50 - 11.00 Oppsummering og avslutning v/ Erlend Sogn

Gratis påmelding