Proplan Entreprenør

Ta i bruk Proplan Entreprenør for økt produktivitet, kontroll og lønnsomhet.

Moderne løsning for bygg og anlegg

I en byggeprosess er det mye data å holde styr på, og det er gjerne ett system for hvert arbeidsfelt. For å utnytte ressursene optimalt er det hensiktsmessig at alle systemene snakker sammen. Ved å integrere kalkyle- og produksjonsmoduler med økonomi-, time- og CRM- system blir det enkelt å holde oversikten. 

Helhetlig oversikt fra kalkyle til ferdig prosjekt

Løsningen integrerer tre kritiske arbeidsfelt: kalkyle, produksjon og økonomi. Den gir en helhetlig oversikt for ledelsen. Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter, med smidig drift og ressursutnyttelse som resultat.

Økt effektivitet og tidsbesparelser

Med god prosjektstruktur blir arbeidsprosessene optimalisert. Samtidig vil mest mulig av datafangsten ute i felten foregå på web og mobil. Dette er tidseffektivt og bidrar samtidig til bedre datakvalitet. All data vil være lett tilgjengelig, man unngår doble registreringer og får nye rapportmuligheter.

Prosjektkontroll

Daglig oppdatert økonomisk informasjon om prosjektene er vesentlig for å kunne oppdage avvik. Et eksempel er timekost per prosjekt. Dette muliggjør korrigerende tiltak tidlig slik at lønnsomheten sikres. Det er også gode kontrollmekanismer som skal sikre at ulike inntekts- og utgiftsposter ikke blir glemt i en travel hverdag.

Hva sier kundene om løsningen?

Øystein Akre, Daglig leder hos Hagen og Godager AS

«Proplan Entreprenør bidrar i stor grad til at våre prosjektledere har et oppdatert kostnadsbilde på prosjektene da vi hele tiden får overført alle bokførte kostnader fra ERP systemet til ByggOffice.»

 

Jan Erling Grav, Prosjektansvarlig i Ove Skår AS

«Med Proplan Entreprenør får vi raskere status på kalkyle vs. reelle tall. Det gir god kostnadskontroll.»

Hvordan fungerer løsningen?

 

Proplan Entreprenør:

De ulike prosesser fra anbud til sluttrapportering som må gjennomføres i et prosjekt dekkes av totalløsningen Proplan Entreprenør. Ulike behov tilsier også at en kan bruke hele eller deler av løsningen. 

Vil du vite mer?

Visma Global

Visma Global er en velprøvd standardløsning for økonomi og logistikk som passer for små og mellomstore bedrifter. Det er svært enkelt å komme i gang og ta i bruk løsningen.

Leveres av Proplan

Proplan er et softwareselskap med 25 års erfaring som forhandler
av 
Visma-programvare og tilhørende konsulenttjenester.

Visma Business

Visma Business er en fleksibel løsning som enkelt kan tilpasses din bedrifts unike behov. Det er et kraftig forretningssystem, og en preferert løsning for mange økonomi- og logistikk-medarbeidere.

La oss vise deg løsningen!

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg. 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.