Moderne løsning for bygg og anlegg

I en byggeprosess er det mye data å holde styr på, og det er gjerne ett system for hvert arbeidsfelt. For å utnytte ressursene optimalt er det hensiktsmessig at alle systemene snakker sammen. Ved å integrere kalkyle- og produksjonsmoduler med økonomi-, time- og CRM- system blir det enkelt å holde oversikten. 

Helhetlig oversikt fra kalkyle til ferdig prosjekt

Løsningen integrerer tre kritiske arbeidsfelt: kalkyle, produksjon og økonomi. Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter. Daglig oppdatert økonomisk informasjon er vesentlig for å kunne oppdage avvik, på f.eks timekostnad per prosjekt. Korrigerende tiltak tidlig gjør at lønnsomheten sikres.

Økt effektivitet og tidsbesparelser

Med god prosjektstruktur blir arbeidsprosessene optimalisert. Samtidig vil mest mulig av datafangsten ute i felten foregå på web/mobil. Eksempel: Timeregistrering på mobil og bransjetilpassede rapporter gir deg løpende kontroll på timeforbruket. Tett integrasjon med ERP og Lønn effektiviserer prosjektregnskap og lønnskjøring. Elektroniske mannskapslister løses enkelt rett på mobilen.

HMS, Kvalitet og Personal samlet ett sted

Bransjeløsningen har en web-basert Kvalitet- og HMS modul. Den håndterer avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering - og det meste kan gjøres fra mobiltelefonen. Personalmodulen håndterer personinformasjon, formell kompetanse og erfaring, dokumentasjon, oversikt over fravær og medarbeideroppfølging. Alt er i tillegg GDPR-tilrettelagt.

Hva sier kundene om løsningen?

Øystein Akre, Daglig leder hos Hagen og Godager AS

«Proplan Entreprenør bidrar i stor grad til at våre prosjektledere har et oppdatert kostnadsbilde på prosjektene da vi hele tiden får overført alle bokførte kostnader fra ERP systemet til ByggOffice.»

 

Jan Erling Grav, Prosjektansvarlig i Ove Skår AS

«Med Proplan Entreprenør får vi raskere status på kalkyle vs. reelle tall. Det gir god kostnadskontroll.»

Hvordan fungerer løsningen?

 

Proplan Entreprenør:

De ulike prosesser fra anbud til sluttrapportering som må gjennomføres i et prosjekt dekkes av totalløsningen Proplan Entreprenør. Ulike behov tilsier også at en kan bruke hele eller deler av løsningen. 

Vil du vite mer?

Visma Global

Visma Global er en velprøvd standardløsning for økonomi og logistikk som passer for små og mellomstore bedrifter. Det er svært enkelt å komme i gang og ta i bruk løsningen.

Leveres av Proplan

Proplan er et softwareselskap med 25 års erfaring som forhandler
av 
Visma-programvare og tilhørende konsulenttjenester.

Visma.net ERP

Visma.net ERP er en standardisert løsning som enkelt kan tilpasses din bedrifts unike behov. Det er et kraftig forretningssystem, og en preferert løsning for mange økonomi- og logistikk-medarbeidere.