Kollegaer som går til et møte

Automatisering av lønn- og HR-prosesser

Bluegarden Lønn og HR

I Bluegarden Lønn og HR digitaliserer vi ansettelsesprosessen, og benytter RPA-teknologi (robotisk prosessautomatisering) til blant annet kontroll av reise, utlegg og kjørebok.

Dette får dere med RPA-teknologi

Visma utvikler standardiserte robot-tjenester med RPA (robotisk prosessautomatisering) for å effektivisere hverdagen til kundene våre. Disse tilpasses for å ta høyde for de vanligste kundespesifikke behovene knyttet til prosesser innen lønn og HR.

  • Rask og effektiv arbeidskraft som elsker regelbaserte og repetitive oppgaver. Roboter kan arbeide hele døgnet.
  • Roboter er pliktoppfyllende og rapporterer alle feil de kommer over. Dette blir fort data og statistikk som gjør det enklere for virksomheten å forbedre seg.
  • Overtidsarbeid og ekstra personell ved ferie og sykdom blir unødvendig, noe som minsker kostnadene.
  • Ansatte med nøkkelkompetanse kan få økt kapasitet til andre oppgaver.

Hvordan fungerer RPA?

Robotisk prosessautomatisering (RPA) er teknologi som kan utføre de samme oppgaver via en PC som vi mennesker. RPA-roboter kan f.eks. logge seg på applikasjoner eller koble seg til applikasjoner via APIer (Application Programming Interface), flytte filer og kataloger, kopiere og fylle inn data samt jobbe mot nettsider og fagapplikasjoner. 

Roboten kan håndtere store mengder repetitive oppgaver og er langt raskere og mer effektiv enn menneskelig arbeidskraft. Ved hjelp av RPA vil din virksomhet kunne effektivisere driften, og frigjøre både tid og ressurser til arbeidsoppgaver av høyere verdi.

Les mer om robotisering

Digital ansettelse og fratredelse sparer tid

Unngå manuelle oppgaver med digital ansettelse

Manuelle oppgaver ved nyansettelser, bytte av stilling og endring av stilling er i mange virksomheter en tidkrevende prosess. Ikke minst når dokumenter skal produseres, fullmakter skal innhentes, sporbarheten skal ivaretas, tilbud til en kandidat skal signeres og sendes videre i organisasjonen. I tillegg sendes gjerne et jobbtilbud, eller endring av stilling ut som papirpost.

I Bluegarden digital ansettelse automatiserer vi produksjon av dokumenter og dokumentmaler, signering, sende og motta post og arkivering. Alt fra ett sted! Hele prosessen fra kandidat til ansatt håndteres i HR-Portalen. Du registrerer data kun en gang og har full kontroll på prosessen. Enkelt både for deg og kandidaten.

Vi digitaliserer rutiner fra manuelle til elektronisk signering av dokumenter og ivaretar samtidig juridiske forhold knyttet til sporbarhet, sikkerhet og virksomhetens rutiner.

 

Digital fratredelse gjør hverdagen enklere

Med digital fratredelse gir vi deg støtte som ivaretar alle forhold som skal hensyntas når en ansatt slutter. Alt blir enklere med det administrative når en ansatt velger å avslutte et arbeidsforhold, fordi alt skjer digitalt: Stenging av tilganger, avsluttelse av lønnsforhold, rapportering til sentrale myndigheter og attest.

Du slipper å forholde deg til sjekklister og å gå inn og ut av flere ulike systemer. Hele prosessen gjøres fra ett og samme sted og er 100 % sporbar.

Integrasjonsmulighetene er mange

Bluegarden Lønn og HR har en lang tradisjon i å være sterk på integrasjoner, både mot egne moduler i suiten og tredjepartsløsninger.

Les mer om integrasjoner

Be om demo

Sektor
Vi trenger ditt samtykke.

Relevante artikler

Kollegaer som sitter i lønnsforhandlinger

Tre råd til effektive lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlingene blir lettere og mindre tidkrevende om man har alle tallene klare og vet hva man skal være uenige om.

Les denne artikkelen >

Slik sikrer du god offboarding

Gode rutiner når ansatte slutter i bedriften gjør dem til gode ambassadører. I tillegg gir det HR-avdelingen nyttig informasjon om bedriftens arbeidsforhold.

Les denne artikkelen >
Skatteregler for mobil

Skatteregler for mobil i arbeidslivet

Fri telefon er en av de mest brukte naturalytelsene i norsk arbeidsliv. Måten du som arbeidsgiver dekker kostnadene på, har betydning for hvordan fordelen beskattes.

Les denne artikkelen >

Få en mer effektiv hverdag

Med Bluegarden Lønn og HR, er muligheten for effektivisering stor.

Finn ut mer om Bluegarden Lønn og HR