I Bluegarden Lønn og HR digitaliserer vi ansettelsesprosessen, og benytter RPA-teknologi (robotisk prosessautomatisering) til blant annet kontroll av reise, utlegg og kjørebok.

Dette får dere med RPA-teknologi

Visma utvikler standardiserte robot-tjenester med RPA (robotisk prosessautomatisering) for å effektivisere hverdagen til kundene våre. Disse tilpasses for å ta høyde for de vanligste kundespesifikke behovene knyttet til prosesser innen lønn og HR.

  • Rask og effektiv arbeidskraft som elsker regelbaserte og repetitive oppgaver. Roboter kan arbeide hele døgnet.
  • Roboter er pliktoppfyllende og rapporterer alle feil de kommer over. Dette blir fort data og statistikk som gjør det enklere for virksomheten å forbedre seg.
  • Overtidsarbeid og ekstra personell ved ferie og sykdom blir unødvendig, noe som minsker kostnadene.
  • Ansatte med nøkkelkompetanse kan få økt kapasitet til andre oppgaver.

Hvordan fungerer RPA?

Robotisk prosessautomatisering (RPA) er teknologi som kan utføre de samme oppgaver via en PC som vi mennesker. RPA-roboter kan f.eks. logge seg på applikasjoner eller koble seg til applikasjoner via APIer (Application Programming Interface), flytte filer og kataloger, kopiere og fylle inn data samt jobbe mot nettsider og fagapplikasjoner. 

Roboten kan håndtere store mengder repetitive oppgaver og er langt raskere og mer effektiv enn menneskelig arbeidskraft. Ved hjelp av RPA vil din virksomhet kunne effektivisere driften, og frigjøre både tid og ressurser til arbeidsoppgaver av høyere verdi.

Les mer om robotisering

 

Se hvor mye dere kan spare med RPA

Kalkulatoren nedenfor gir et estimat basert på reelle tall for hva kundene våre har spart av tid ved bruk av RPA. Beveg slideren for å velge antall reiseregninger dere behandler i løpet av et år, for å se hvor mange arbeidstimer og årsverk dere kan spare.

Hvordan regner vi ut dette?

Tidsbruk blir regnet ut av samlet statistikk over hvor mye tid som har blitt spart for alle våre RPA-kunder over en periode på 3 år, fra 2018 til 2021. Tid spart er basert på hvor mye tid kundene våre estimerer at de benytter på oppgaver som validering av reiseregninger, utlegg og kjøregodtgjørelse. Antall årsverk regnes ut fra et antatt gjennomsnitt på 1 695 arbeidstimer per ansatt per år.

Vil du vite mer om hva Bluegarden Lønn og HR kan gjøre for din virksomhet?

Ta kontakt i dag

Digital ansettelse og fratredelse sparer tid

Unngå manuelle oppgaver med digital ansettelse

Manuelle oppgaver ved nyansettelser, bytte av stilling og endring av stilling er i mange virksomheter en tidkrevende prosess. Ikke minst når dokumenter skal produseres, fullmakter skal innhentes, sporbarheten skal ivaretas, tilbud til en kandidat skal signeres og sendes videre i organisasjonen. I tillegg sendes gjerne et jobbtilbud, eller endring av stilling ut som papirpost.

I Bluegarden digital ansettelse automatiserer vi produksjon av dokumenter og dokumentmaler, signering, sende og motta post og arkivering. Alt fra ett sted! Hele prosessen fra kandidat til ansatt håndteres i HR-Portalen. Du registrerer data kun en gang og har full kontroll på prosessen. Enkelt både for deg og kandidaten.

Vi digitaliserer rutiner fra manuelle til elektronisk signering av dokumenter og ivaretar samtidig juridiske forhold knyttet til sporbarhet, sikkerhet og virksomhetens rutiner.

 

Digital fratredelse gjør hverdagen enklere

Med digital fratredelse gir vi deg støtte som ivaretar alle forhold som skal hensyntas når en ansatt slutter. Alt blir enklere med det administrative når en ansatt velger å avslutte et arbeidsforhold, fordi alt skjer digitalt: Stenging av tilganger, avslutting av lønnsforhold, rapportering til sentrale myndigheter og attest.

Du slipper å forholde deg til sjekklister og å gå inn og ut av flere ulike systemer. Hele prosessen gjøres fra ett og samme sted og er 100 % sporbar.

Integrasjonsmulighetene er mange

Bluegarden Lønn og HR har en lang tradisjon i å være sterk på integrasjoner, både mot egne moduler i suiten og tredjepartsløsninger.

Les mer om integrasjoner

Be om demo

Sektor
Vi trenger ditt samtykke.

Relevante artikler

HR-eksperten: Slik lykkes selskaper med å tilpasse seg morgendagens arbeidsliv

Pandemien har satt fart på endringer som har pågått lenge, ikke minst når det gjelder teknologiutvikling, digitalisering og hybridarbeid. Hvilke andre endringer vil vi se i fremtiden? Vi spurte Tommie Cau, som er foreleser, rådgiver, moderator og HR-ekspert, om hva vi kan forvente av morgendagens arbeidsliv og hvordan bedrifter vil lykkes med å tilpasse seg endringene.

Les denne artikkelen >
Hva kan sjefen bestemme om hjemmekontor

Hjemmekontor?

Som utgangspunkt og hovedregel kan ikke arbeidsgiver ensidig pålegge en ansatt hjemmekontor uten videre. På den annen side kan heller ikke den ansatte kreve å få utføre arbeid hjemmefra.

Les denne artikkelen >
permittering coronavirus

Corona: Regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger

Artikkelen blir løpende oppdatert med de nyeste reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger, i forbindelse med coronavirus-situasjonen.

Les denne artikkelen >

Få en mer effektiv hverdag

Med Bluegarden Lønn og HR, er muligheten for effektivisering stor.

Finn ut mer om Bluegarden Lønn og HR