Webkurs eller tradisjonelt kurs?

I dag tilbys flere og flere kurs som online utgaver. Hvor man bak PC skjermen er en del av et virtuelt klasserom med andre deltagere og en foreleser med spisskompetanse. Jeg deltok på kurset “HMS for ledere” både som webkurs og som tradisjonelt kurs i klasserom, begge holdt av samme foreleser, Lars Ottersen fra Visma Advokater, med en varighet på tre timer. Jeg har reflektert rundt hva man som deltager opplever som forskjellen.

Webkurs

Jeg har fått mail fra Visma Academy med påloggingsinformasjon til webkurset jeg skal delta på. Jeg kommer på jobb, henter meg en kaffe og utveksler noen ord med noen kollegaer. Jeg setter meg til rette foran PCen med hodetelefonene på, trykker på den tilsendte linken og får opp et skjermbilde som ønsker meg velkommen til kurs. Kl. 09.00 starter foreleseren og kurset er i gang. Jeg følger med på PowerPoint slidene som blir presentert og et lite bilde som viser ansiktet til foreleseren mens han snakker målrettet om et område han tydelig er godt kjent med.

Etter en time er det pause. Jeg sender inn et spørsmål til foreleseren via et chat vindu øverst i høyre hjørne. Flere har sent inn spørsmål og han bruker pausen til å undersøke hvilke regler som gjelder i forhold til egenmelding og syke barn. Når pausen er over starter han andre sesjon med å presentere de spørsmål og svar han i pausen har forberedt.

Klasseroms kurs

Jeg har fått mail fra Visma Academy om oppmøteadresse til kurset jeg skal delta på. Jeg ankommer lokalet, henter en kaffe, og utveksler noen ord med en deltager som kommer langveis fra. Jeg setter meg til rette med tolv andre deltagere i et undervisningsrom. Foreleseren står klar og klokken 09.00 ønsker han velkommen. Jeg følger med på PowerPoint slidene som vises på fremviseren, og noterer meg at vi i rommet er jevnt fordelt med menn og kvinner, og at jeg selv nok er under gjennomsnittsalderen.

Etter en time er det pause. Vi er oppfordret til å stille spørsmål i pausen og en av de andre deltagerne lurer på hvem som er juridisk ansvarlig for innleide arbeidere når man pusser opp en bygård. Foreleseren forklarer og spørsmålsstilleren er overasket over hvor mye av ansvaret som egentlig henger på deres skuldre som oppdragsgiver.

Foreleseren bruker hele veien interessante eksempler og krydrer stemningen med noen morsomme kommentarer. Uansett om det mottas ansikt til ansikt eller via en stemme i hodetelefonene, spisser jeg i begge situasjoner ørene litt ekstra når eksemplene kommer og jeg trekker på smilebåndet av de morsomme kommentarene. Jeg mottar samme informasjon og tenker i etterkant at jeg har fått et likt faglig utbytte av begge situasjoner.

lowresAuditorium01

Forskjellene

Forskjeller er det jo selvfølgelig. Med webkurs unngikk jeg reiseveien til lokalet, jeg var ferdig i tide til å kunne spise lunsj med min avdeling og kunne i en av pausene gå innom sjefen min for å utveksle noen ord, og ettersom jeg ikke satt i et kurslokale kunne jeg spise frokosten min mens jeg lyttet til en behagelig stemme på morgenkvisten. Det krever litt ekstra disiplin som deltager på webkurs. Jeg må ikke bli fristet til å ha et annet skjermbilde oppe og jobbe med andre arbeidsoppgaver, eller snakke med andre kollegaer som stiller meg spørsmål. I klasserommet derimot er jeg “tvunget” til å følge med og sette av tiden. Jeg vil derfor hevde at hvor vellykket et webkurs er også i stor grad er avhengig av kursleverandøren. Kravet til en god foreleser og et “levende” kursmaterialet blir enda viktigere for å holde min oppmerksomhet når man konkurrerer mot andre forstyrrende elementer i jobbhverdagen.

Oppsummert
Utbyttet av kurset er likt og avgjørelsen vedrørende hvilke type kurs man skal delta på bør nok tas ut ifra en vurdering av reisevei til kurslokale, hvorvidt det er et ønske om at kurs skal være noe sosialt, evne til å holde konsentrasjonen, og tiden man har til rådighet. Den jeg tror merker størst forskjell på de to kursformene er foredragsholderen som ikke kan se om jeg trekker på smilebåndet, om vi som lytter faktisk lytter, hvem han snakker til, og kan ikke fore av energien til sitt publikum. Men for meg som deltager er svaret på spørsmålet: “Webkurs eller tradisjonelt kurs” – “JA TAKK, BEGGE DELER”.

0