Voks uten å ansette

Reduser egen ansvar og risiko0414_3persons_casual_Happy

Mange knytter vekst i et foretak til ansettelser, men det er andre måter å gjøre det på. Hvis du går til for eksempel Innovasjon Norge for å høre om muligheter til tilskudd og finansiering, spør de gjerne om hvilken sysselsetting du ser for deg at bedriften kan oppnå.

Tradisjonelt ser vi på sysselsetting som ansettelser og lønnsarbeidere, men gjennom et nettverk av bedrifter kan du oppnå det samme, samtidig som du reduserer eget ansvar og risiko.

Flere medarbeidere betyr økte kostnader

Det å ansette den første medarbeideren utenom deg innebærer at du tar på deg et stort ansvar. Dette innebærer også en kraftig økning av de faste kostnadene, noe som kan sette hele økonomien i fare. Bedriftsnettverk kan være et godt alternativ til å ansette før virksomheten har økonomisk ryggrad til å bære kostnadene.

Samle kompetanse ved hjelp av bedriftsnettverket ditt

Gjennom et bedriftsnettverk kan mange små virksomheter samle sin kompetanse under samme paraply. Dette kan gjøres på denne måten:

 • Felles nettside som profilerer den totale kompetansen i nettverket.
 • Alle sørger for innsalg, og leverandørene innenfor nettverket velges etter hva som trengs i den aktuelle leveransen.

I stedet for at du desperat forsøker å bli flink til alt (noe som er bortimot umulig), kan du komplettere din kompetanse slik at nettverket blir totalleverandør av tjenester til ditt marked.

Knytt til deg et nettverk av underleverandører

Du kan også velge en annen løsning, nemlig at du selv sitter på toppen og knytter deg til et nettverk av underleverandører. Dette kan du gjøre på denne måten:

 • Du sørger for kontorlokaler, og leier ut til aktuelle underleverandører som har en kompetanse som du har bruk for og ikke sitter med selv.
 • Du tar deg av profilering, innsalg og utvikling av varemerket.
 • Du kjøper tjenester av underleverandørene etter behov.

NB! Det er svært viktig at leverandørenes bedrifter også lever sitt eget liv, med andre kunder.

Sørg for at underleverandører oppfattes som næringsvirksomhet

Det du må passe på, er nemlig at skattemyndighetene ikke oppfatter dine underleverandører som lønnsmottakere. Sørg for at de reelt sett er næringsdrivende, slik at du ikke går i fella og må stå til rette for arbeidsgiveravgift og skattetrekk i etterkant.

Det er fire grunnleggende vilkår for at virksomheten blir sett på som næringsvirksomhet:

 1. Den drives på egen regning og risiko.
 2. Den har en viss varighet og omfang.
 3. Den er egnet til å gi økonomisk overskudd (i hvert fall på sikt).
 4. Det er aktivitet i foretaket.

Å drive for egen regning og risiko er noe av det som skattemyndighetene legger mest vekt på. Dette innebærer blant annet at underleverandøren din

 • har ansvaret for det leverte produktet (enten det er en vare eller tjeneste).
 • Må sørge for og har ansvaret for egne produksjonsmidler og ustyr.

NB! Hvis underleverandøren kun har deg som kunde, er det også stor mulighet for at han/hun vil bli oppfattet som lønnsmottaker skattemessig sett.

Det gjelder altså å være bevist på organiseringen av et slikt nettverk, og viktigst av alt: Sørg for å lage en god samarbeidsavtale, som gjør at dere unngår misforståelser og uklarheter.

 

Av Pål Stavrum – Miniforetak.no

Michelle Diebels-Larsen jobber med Content Marketing og Customer Success. Hun har en M.Sc i Communication Science (Nederland) og har jobbet i mange år med marketing og kommunikasjon.
Connect with Michelle: