Vismas mest aktive brukerforening

Gjennom mange år har en aktiv og engasjert brukerforening samarbeidet tett med Visma om utviklingen av Visma Contracting. Dette samarbeidet er helt unikt i bransjen, og gjør at brukerne selv er med å skape det produktet de ønsker. Brukerforeningen teller 200 medlemsbedrifter, og består hovedsakelig av vvs- og elektrobedrifter.

 Hvert år arrangerer Brukerforeningen årsmøte hvor Visma inviteres. Visma er alltid representert ved John Trygg, avdelingssjef for Visma Contracting, som står for fagseminaret. John sin faglige del er meget populær og godt mottatt av medlemmene i Brukerforeningen – og for mange hovedgrunnen til at de kommer! I år var Visma også representert av Lars Grøtterud og Cato Eliassen.

Brukerforeningen ledes av Brit Øvsterud Asdahl som til daglig jobber som økonomileder i Skagerak Elektro AS. – I løpet av året velger vi ut 3-4 saker som er viktig for oss brukerne. Disse meldes inn til Visma og legges til grunn for videreutviklingen av programmet, sier hun.

Bildet er fra årets årsmøte i brukerforeningen som gikk av stabelen 22. til 24. april.

Dette sier Brukerforeningen om deres arbeid:
“Brukerforeningen er et felles forum og fungerer som et felles talerør ovenfor Visma, på vegne av alle medlemsbedriftene. Vi i brukerforeningen har kontinuerlig kontakt med våre medlemmer på den ene siden og med Visma på den andre. Vi har sterk innflytelse på utviklingen av systemet og våre innspill blir lyttet til og tatt til følge.

Våre medlemmer ser at deres tilbakemeldinger og ønsker blir implementert i systemet, og selv en liten bedrift kan ha stor påvirkningskraft. I tillegg er foreningen en arena for faglig og systemfaglig utveksling av erfaringer mellom medlemmene. Dette er verdifullt ettersom mange av dem sitter alene, eller i små miljøer.” 

Det koster 650,- årlig å være medlem av Visma Contracting Brukerforening.

0