Vismabygget – en del av Oslos nye fasade

Foto: Ingar Johansen

Oslo har fått ny fasade og Vismabygget er en del av denne fornyingen. Aftenposten har laget en serie med artikler og videoer om de nye byggene i Bjørvika der vi får vite mer om hvert av byggene. Under ser du noen bilder av det nye og moderne bygget og ønsker du å vite mer kan du lese artikkelen i Aftenposten her.

Barcode

Foto: Ingar Johansen

 – Utenfra er tanken at bygget skal fremstå med en mørk eleganse, for å gi bygget en ekstra kraft. Selve fasadeoppbyggingen, med denne pikseleringen, er valgt fordi vi ønsket å viske ut de tradisjonelle kontorreglene om dekke, vindu, dekke og vindu. Dette for å understreke den skulpturelle formen på bygget.

Arkitekt Merete Hoff, hos Dark arkitektkontor
(Kilde: Aftenposten)

Foto: Ingar Johansen

Foto: Ingar Johansen

Barcode

Foto: Ingar Johansen

0