Foto: Ingar Johansen

Vismabygget – en del av Oslos nye fasade

Oslo har fått ny fasade og Vismabygget er en del av denne fornyingen. Aftenposten har laget en serie med artikler og videoer om de nye byggene i Bjørvika der vi får vite mer om hvert av byggene. Under ser du noen bilder av det nye og moderne bygget og ønsker du å vite mer kan du lese artikkelen i Aftenposten her.

Barcode

Foto: Ingar Johansen

 – Utenfra er tanken at bygget skal fremstå med en mørk eleganse, for å gi bygget en ekstra kraft. Selve fasadeoppbyggingen, med denne pikseleringen, er valgt fordi vi ønsket å viske ut de tradisjonelle kontorreglene om dekke, vindu, dekke og vindu. Dette for å understreke den skulpturelle formen på bygget.

Arkitekt Merete Hoff, hos Dark arkitektkontor
(Kilde: Aftenposten)

Foto: Ingar Johansen

Foto: Ingar Johansen

Barcode

Foto: Ingar Johansen

Marthe Ivarson worked as communication advisor and Head of social media. Marthe has worked as a journalist and with media relations at the Royal Norwegian Embassy, New Delhi. M.Sc. Business Administration and Organizational Communication, B.Sc. Business Journalism.
Connect with Marthe: