Gå til hovedsiden

Visma: «V.I.Sysler.Med.Alt», eller?

Jobbsøkesesongen nærmer seg, og det er på tide å kartlegge arbeidsgivere. Gjennom dette innlegget vil jeg forklare hva Visma driver med sett gjennom en students/Summer Interns øyne.

Trainee-hverdagen
Traine-hverdagen

Dette er nyttig å vite i jobbsøkesesongen, og etter årets Summer Internship i Visma mener jeg å ha fått et slags oversiktsbilde. Dette bildet ønsker jeg å dele med deg!

Visma’s slagord er «Visma effektiviserer din forretningsdrift»Logo

Det kan virke komplisert for studenter. Når man imidlertid får forklart hva dette faktisk innebærer er det en veldig god beskrivelse for hva selskapet med over 5000 (!) ansatte holder på med.

Her er et forsøk på en enkel forklaring:
Visma er et selskap som jeg personlig forbinder med ordene «økonomi og administrasjon»- kjente begreper for de fleste studenter. Økonomi og administrasjon er aktiviteter og rutiner som alle selskaper er avhengige av, for eksempel regnskap, lønn, innkjøp, HR og inkasso. I Visma’s slagord blir dette kalt «forretningsdrift».

Formålet til Visma er å forenkle og effektivisere disse aktivitetene hos andre bedrifter. Dette gjør de enten:

1. Gjennom utvikling av Software og IT, for eksempel regnskapsprogrammer og kunderelasjonsprogrammer, som støtter de ansatte i deres daglige oppgaver.

eller

2. Gjennom å ta over hele arbeidsoppgaver (outsourcing-tjenester), for eksempel regnskaps- og inkassotjenester.

I slagordet kalles dette for «effektivisering». Så, forklart på en annen måte forenkler Visma arbeidshverdagen til økonomi- og administrasjonsmedarbeiderne i andre selskaper, gjennom de 2 aktivitetene over.

Hvorfor gjør Visma dette?
Hvis en økonomi/administrasjonsmedarbeider i en bedrift jobber mer effektivt betyr det at personen får tid til å gjøre andre ting. Dette sparer bedriften for kostnader hvert eneste år. Bedriften får tid til å fokusere på sin kjernevirksomhet og blir mer konkurransedyktig.

Dette er spennende å kunne være en del av!

Teknisk eller økonomisk bakgrunn?
Visma er en perfekt match for økonomistudenter med interesse for økonomi og administrasjon- hele bedriften er bygget opp rundt dette. Studenter med IT-bakgrunn arbeider med de viktige systemene som støtter aktivitetene ovenfor. Visma passer med andre ord for studenter med både økonomisk- og teknisk- bakgrunn.

Nå er kanskje «Visma effektiviserer din forretningsdrift» en mer tydelig og innholdsrik forklaring på hva Visma gjør?

thumb-09_01_13-vsm-0035

Mest populære