Velferdspermisjon – når har du rett på fri fra jobben?

I mange situasjoner har arbeidstaker en lovregulert rett til permisjon. Det vil si at du har rett på fri fra jobben, enten med eller uten lønn – det er ikke noe arbeidsgiver kan nekte deg. Det gjelder blant annet retten på permisjon ved fødsel og adopsjon, permisjon for å amme og ved barns sykdom.

Men hva med når du skal til legen, skal til behandling hos fysioterapeut eller når barnet ditt skal ha tilvenning i barnehagen – har du rett på fri da?

Velferdspermisjon – ikke en lovfestet rett

Retten til denne typen korte velferdspermisjoner er ikke lovfestet. Det vil si at loven ikke gir arbeidstaker rett til å kreve fri fra jobben, verken med eller uten lønn.

Det gjelder for eksempel

  • legebesøk og tannlegebesøk
  • behandling hos fysioterapeut /kiropraktor /akupunktør / manuellterapeut
  • tilvenning av barn i barnehage
  • skolestart
  • flytte til ny bolig
  • bryllup
  • familiemedlemmers sykdom

Velferdspermisjon er tariff- eller avtaleregulert

De fleste tariffavtaler (avtaler inngått mellom arbeidsgiver og fagforeninger) har bestemmelser om denne typen velferdspermisjon. Det betyr at det kommer fram av tariffavtalen om de ansatte har rett på fri eller ikke. Retten til denne typen velferdspermisjoner kan også være omtalt i bedriftens interne personalreglement (ofte er dette bedriftens personalhåndbok). Selv om ikke loven gir ansatte rett på fri, kan altså disse avtalene gi den ansatte rett på velferdspermisjon.

Om avtalene ikke omtaler denne typen velferdspersmisjoner, har du som ansatt derimot ikke rett på fri.

Ønsker du å lære mer om lover og regelverket innen lønn og personal?

Vi har mange ulike kurs og seminarer knyttet til dette fagfeltet:

  • Reise og reiseoppgjør
  • Arbeidsrett – ansettelse og oppsigelse
  • Lønn, personal og lønnssystem

Se oversikten over våre kurs

 

Registrer deg som e-postabonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: