Velferdspermisjon – når har du rett på fri fra jobben?

I mange situasjoner har arbeidstaker en lovregulert rett til permisjon. Det vil si at du har rett på fri fra jobben, enten med eller uten lønn – det er ikke noe arbeidsgiver kan nekte deg. Det gjelder blant annet retten på permisjon ved fødsel og adopsjon, permisjon for å amme og ved barns sykdom.

Men hva med når du skal til legen, skal til behandling hos fysioterapeut eller når barnet ditt skal ha tilvenning i barnehagen – har du rett på fri da?

Velferdspermisjon – ikke en lovfestet rett

Retten til denne typen korte velferdspermisjoner er ikke lovfestet. Det vil si at loven ikke gir arbeidstaker rett til å kreve fri fra jobben, verken med eller uten lønn.

Det gjelder for eksempel

  • legebesøk og tannlegebesøk
  • behandling hos fysioterapeut /kiropraktor /akupunktør / manuellterapeut
  • tilvenning av barn i barnehage
  • skolestart
  • flytte til ny bolig
  • bryllup
  • familiemedlemmers sykdom

Velferdspermisjon er tariff- eller avtaleregulert

De fleste tariffavtaler (avtaler inngått mellom arbeidsgiver og fagforeninger) har bestemmelser om denne typen velferdspermisjon. Det betyr at det kommer fram av tariffavtalen om de ansatte har rett på fri eller ikke. Retten til denne typen velferdspermisjoner kan også være omtalt i bedriftens interne personalreglement (ofte er dette bedriftens personalhåndbok). Selv om ikke loven gir ansatte rett på fri, kan altså disse avtalene gi den ansatte rett på velferdspermisjon.

Om avtalene ikke omtaler denne typen velferdspersmisjoner, har du som ansatt derimot ikke rett på fri.

Mix & Match 2016 – lær mer om arbeidstakers rett til permisjon

På vårens kurs Mix & Match 2016 har du muligheten til å lære mer arbeidstakers rett på fri fra jobben, og hvilke stønader som er aktuelle i forbindelse med fødsel (fødselspermisjon), adopsjon og omsorgspermisjon for syke barn. Du vil også få en grundig innføring i reglene rundt ferie, arbeidstid og kostgodtgjørelse – samt nyheter og endringer i lovverket i 2016.

Mix & Match arrangeres 22 steder i Norge i perioden mars til juni.

Les mer om programmet og meld deg på her.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Kontakt Monica: