Visma satser på Sørlandet

Visma  styrker sin lokale tilstedeværelse og posisjon i Agder. Visma Services i Kristiansand tar over Personalsjefen AS sin kundeportefølje innen økonomisk rådgivning og ledelse.

Tidligere daglig leder i Personalsjefen AS, Nils Kvangraven, blir nå en del av Vismas team.

– Dette er første ledd i en større satsing for Visma Services innenfor et område i sterk vekst. Med Kvangraven på laget styrker vi teamet og utvider vår kapasitet. Vi ønsker å etablere et regionalt team med hovedsete i Kristiansand, og ser dette som et skritt i riktig retning, sier avdelingsleder i Visma Services, Runar Leite.

Visma Services utvider spekteret av tjenester og kan nå bistå med blant annet strategisk rådgivning i tillegg til generell rådgivning innen økonomi og ledelse.

Leite

For mer informasjon om våre nye tjenester ta kontakt med:
Visma Services Norge AS v/Runar Leite, Avdelingsleder, +47 47 20 20 47

0