Visma Samhandling Arkiv endelig godkjent etter Noark 5-standarden

Visma har nå fått endelig godkjenning av sin arkivløsning for norske kommuner, Visma Samhandling Arkiv. Løsningen sørger for sikker digital arkivering av sensitive personopplysninger. Visma Samhandling Arkiv gir kommunene en etterlengtet mulighet til å arkivere digitalt i sikker sone, i henhold til Noark5-standarden. Med dette er Visma den første og eneste godkjente leverandøren i Norge som er sertifisert etter Noark 5-standarden.

 Med denne frittstående arkivkjernen får norske kommuner et digitalt arkiv i sikker sone, noe som ivaretar kravene til håndtering av sensitiv personinformasjon. Løsningen leveres ferdig koblet og integrert mot ulike fagsystemer. I praksis betyr dette at kommunene slipper papirarkiv fordi fagsystemet blir koblet sammen med arkivkjernen. Administrasjonen av arkivet skjer også helelektronisk, til forskjell fra dagens rutiner med å flytte papirarkiv til fjernarkiv og ikke minst avlevering til depot.

Arkivkjernen er åpen for andre leverandørers fagsystem, ikke bare Visma sine egne fagløsninger.

Godkjent arkivering i henhold til Noark5-standarden for fagsystem i sikker sone har vært et krav fra kommunal sektor i mange år, og dette har nå blitt en realitet med Visma Samhandling Arkiv.  Dermed oppfylles myndighetskravene i henhold til arkivering og avlevering, samt til håndtering av sensitiv personinformasjon

Os kommune

Visma har samarbeidet med Os kommune i Hordaland for å få løsningen godkjent.  Os kommune har benyttet arkivløsningen over en lengre periode og det er uttrekk fra Os kommunes arkiv som danner grunnlaget for endelig godkjenning hos Riksarkivaren.

 

For mer informasjon, se www.visma.no/arkiv