Visma.net – En komplett forretningsløsning i skyen

Kombinasjonen av lang erfaring, solid fagkunnskap og ny teknologi har resultert i neste generasjons virksomhetsstyring i dag. Visma lanserer Visma.net.

Visma.net er neste generasjons forretningssystem, helt nettbasert og helt uten lokal installering for kunden. Det nye flaggskipet er funksjonalitets- og ytelsesmessig helt på høyde med lokalt installerte systemer.

Forretningsapplikasjoner i skyen

Dette er den viktigste lanseringen Visma har gjort de siste årene. Et komplett forretningssystem, veldig skalerbart, og med hastigheten og funksjonene profesjonelle brukere i større økonomifunksjoner og regnskapsbyråer trenger.

Målet er at Visma.net skal bli den ledende løsningen i Nord-Europa, som binder sammen de øvrige løsningene kundene bruker i sine prosesser for blant annet regnskap, lønn, personal, innkjøp og salg.

Et komplett økosystem
Det finnes en rekke nettbaserte løsninger for de fleste forretningsprosesser fra mange ulike leverandører, men vi har manglet den avanserte økonomiløsningen som kan danne kjernen som samler alle disse. Visma.net skal være navet og vil spille en sentral rolle i dette økosystemet av nettbasert forretningsfunksjonalitet.

Nettskyen bidrar til å forenkle samarbeidet handelspartnere imellom. Med en avansert forretningsløsning i nettskyen blir det lettere for leverandører og kunder å gi hverandre tilgang til deler av systemet for å utveksle data og funksjonalitet. Selskaper som har valgt å sette ut økonomi- og lønnsfunksjonene til et regnskapsbyrå som bruker en SaaS-løsning, vil få større muligheter til følge med på egne data, og til å delta i enkeltoppgaver eller prosesser.

Overgangen til nettskyen

Over de neste årene skal Visma.net være veien over til nettskyen for alle som ønsker et nettbasert alternativ til sitt lokalt installerte system.  I dag leverer Visma nærmere 20 ulike lokalt installerte økonomisystemer til sine kunder. Vi kommer definitivt ikke til å utvikle tilsvarende mange nettsky-løsninger. Det er løsningen vi lanserer nå vi kommer til å bygge videre på framover, og for mange av kundene våre vil Visma.net være framtiden.

Ønsker du å vite mer om nettskyen? Les den nye utgaven av VISMAgazine.

Hva er dine erfaringer med skytjenester? Del dem gjerne!