Gå til hovedsiden

Skattefri lønn til ansatte

Det finnes ikke mange muligheter for å (lovlig) slippe å betale skatt. Men skattefri lønn til ansatte er en mulighet for selvstendig næringsdrivende ved behov for kortvarig ekstrahjelp i bedriften.

Skattefri lønn til ansatte
Skattefri lønn til ansatte

Maks 1 000 kroner

Når det er sagt, er muligheten forholdsvis snever, ettersom den kun gjelder lønnsutbetalinger til en person som ikke overstiger 1 000 kroner i løpet av året. I tillegg kan hver person motta opptil 1 000 kroner i trekkfri godtgjørelse (km-godtgjørelse for bruk av egen bil i din tjeneste og kostgodtgjørelse – begge deler etter statens satser og regulativ).

Ingen rapporteringsforpliktelse

Dersom du utbetaler lønn som faller inn under skattefritaket ovenfor, er det heller ingen plikt til å rapportere lønn på a-meldingen eller trekke forskuddsskatt.

Arbeidsgiveravgift

Selv om inntekten ikke skal rapporteres eller skattlegges, skal arbeidsgiver likevel i utgangspunktet betale arbeidsgiveravgift av lønnen. Det er imidlertid et unntak dersom total arbeidsgiveravgift i bedriften ikke overstiger 100 kroner i løpet av en av de to-månedlige betalingsterminene.

Merk at dette gjelder samlet for virksomheten. Dersom bedriften for eksempel har en fulltidsansatt som det betales arbeidsgiveravgift for, vil bedriften også måtte betale arbeidsgiveravgift for den skattefrie inntekten.

Ettersom vi har forskjellige satser for arbeidsgiveravgift i Norge, vil grensen for hvor mye som kan utbetales uten arbeidsgiveravgift være avhengig av hvor bedriften ligger.

I tabellen nedenfor ser vi hvor mye som maksimalt kan utbetales i lønn (her i hele hundrelapper) innenfor hver termin i hver avgiftssone for at avgiften skal holde seg under 100 kroner:

Sone 1: 14,1%, total terminlønn maks kr 700, avgift kr 98,70
Sone 2: 10,6%, total terminlønn maks kr 900, avgift kr 95,40
Sone 3: 6,4%, total terminlønn maks kr 1 500, avgift kr 96,00
Sone 4: 5,1%, total terminlønn maks kr 1 900, avgift kr 96,90
Sone 4a: 7,9%, total terminlønn maks kr 1 200, avgift kr 94,80
Sone 5: 0,0%, total terminlønn ubegrenset, avgift kr 0

Vi ser at samlet total lønn til en eller flere personer innenfor samme termin kan være høyere for oppdragsgivere uten ansatte i sone 2,3 og 4, sammenlignet med sone 1 – uten at det blir avgiftsplikt.

I sone 5 (Nord-Troms og Finnmark) er det ingen arbeidsgiveravgift. Så lenge ingen person mottar mer enn 1 000 kroner i lønn (+ eventuelt godtgjørelse) i løpet av kalenderåret, er det ingen skatteplikt og heller ikke noen plikt til å innberette avgift.

Skattefri lønn til ansatte gjelder ikke næringsinntekt

Denne skattefritaksregelen gjelder ikke for de som gjør noe for din virksomhet som en del av sin egen næring. De må levere faktura på vanlig måte. For næringsinntekt finnes det ikke noe slikt skattefritak for småbeløp. Dette hindrer imidlertid ikke en næringsdrivende å ta oppdrag som faller helt utenfor næringsvirksomheten sin, og likevel motta skattefritt lønnshonorar etter 1 000 kroners regelen.

Av advokat Alf Bakke-Løyning –  Skatt – Visma Advokater

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Mest populære