Visma inviterer til fagdagen Innsikt Rapportering den 15. oktober

Velkommen til fagdagen Innsikt Rapportering i Oslo fredag 15. Oktober. Her får du møte noen av Norges fremste eksperter på Business Intelligence innenfor rapportering, analyse og virksomhetsstyring. På seminaret vil du lære mer om

  • Hva du kan oppnå med riktig beslutningsgrunnlag
  • Hva Business Intelligence kan bety for deg og din virksomhet
  • Nytteverdien av god rapportering
  • Hvordan kommer du i gang

Tid og sted:
Fredag 15. oktober 2010 fra kl. 09.00 – 13.00 i Visma-huset på Skøyen i Oslo. Adresse: Karenslyst allé 56.

Seminar avholdt. Du finner alle våre kurs og seminarer her.

0