Gå til hovedsiden

Visma forenkler lisenshåndteringen!

Til glede for våre kunder og partnere har Visma implementert ny lisensmodell, som medfører en rekke fordeler!

I den nye lisensmodellen er kundens lisens i direkte forbindelse med Vismas lisenssystem, slik at endringer skjer online. Dette medfører en rekke praktiske fordeler i hele kjeden fra kunde inn til Visma og tilbake, det er f.eks. ikke lenger nødvendig å erstatte lisensnøkkelen ved endringer i lisensen.
Lisensen kan valideres fra kundens side, slik at oppdaterte lisensopplysninger hentes fra lisenssystemet, og er aktive umiddelbart.

Våre partnere har tilgang via web til alle lisenser de selv er ansvarlige for, slik at de til enhver tid har tilgang til det de trenger av lisenser, så lenge de har tilgang til nettet.
Den årlige lisensfornyelsen skjer også automatisk for alle aktiverte lisenser, alt man trenger å  gjøre er å betale den tilsendte fakturaen, så fornyes lisensen automatisk ved at den med jevne mellomrom sjekker betalingsstatus mot Vismas lisenssystem.

Under vises et eksempel på en aktivert lisens for Visma Global. Den tradisjonelle lisensnøkkelen er erstattet av en aktiveringskode, og forbindelsen til  lisenssystemet vises som en applikasjonsinstans.

 

 Lisenser som er installert uten tilgang til internett kan fortsatt aktiveres, men for disse bortfaller en del av automatikken, siden man ikke er online.

Enkelte eldre produkter omfattes ikke av ny lisensmodell, der vil samme ordning som tidligere, med en tradisjonell lisensnøkkel, gjelde videre.

I løpet av året vil det komme mer informasjon til kunder og partnere om de praktiske konsekvensene aktivering av lisenser medfører. Vi har stor tro på at konseptet vil bli godt mottatt, siden det gir en mer tidsriktig og effektiv løsning for alle parter.

Mest populære