I Visma er de gode ideene satt i system

En innovasjonstavle sørger for at alle kan bidra med sine ideer. Det overordnede ansvaret har Mette Ulven, Kundeutviklingsleder i Visma Consulting.

Mette UlvenHvordan jobber dere  med innovasjon?
– Det har selvfølgelig alltid vært nyskapning og innovasjon i selskapet. Men for tre år siden ledet jeg et prosjekt for å se nærmere på hvordan vi kunne jobbe mer strukturert med innovasjon i prosessene våre. Vi kjørte to pilotprosjekter hvor vi prøvde ut ulike måter å jobbe med innovasjon i virksomheten, og har landet på et verktøy som vi kaller Innovasjonstavla. Her kan alle i hele bedriften melde inn forslag om ulike forbedringer og nyskapinger. Alle prosjekt, faggrupper og avdelinger har utnevnt en innovasjonsleder som har et særskilt ansvar for å samle inn ideer fra konsulentene, vurdere forslagene og velge ut hvilke vi skal jobbe videre med å foredle. Verktøyet er helt åpent og ligner på verktøyene konsulentene bruker til daglig, så det er enkelt å komme med ideer!

Har det kommet inn mange forslag?
– Ja, vi merker et veldig stort engasjement og bare siden november har det kommet nesten 200 forslag på Innovasjonstavla. Terskelen for å komme med forslag er lav og ingen ideer er dumme. Alle forslag vurderes, og selv om ikke alle kan realiseres med én gang, blir de liggende der for fremtiden. Jo flere som ser forslaget ditt, jo større er sannsynligheten for at noen ser verdien av det og at det blir gjennomført. Dessuten kan alle se hvem som har kommet med de ulike forslagene, så det er ingen fare for at noen skal «stjele» ideen din. Vi ser også at dette er noe som skaper engasjement og samarbeid på tvers av ulike enheter i firmaet.

Hva slags forslag er det som kommer inn?
– Mange tenker både utenfor boksen og utover egne prosjekter og fagfelt, så det er gøy å se hvor engasjerte alle er. Forslagene som kommer inn handler om alt fra app-utvikling, kompetanseheving og nye salgsmuligheter til ulike måter å forbedre interne prosesser og tjenester for kunder på.

Hva skal til for å lykkes med innovasjon?
– For oss har åpenhet vært veldig viktig for å lykkes, og en god organisering hvor innovasjonsledere i hvert prosjekt driver prosessen fremover og trekker i tråder for å få idèer igjennom. Alle ansatte har et ansvar for å fremme innovasjon. Verdiskapende innovasjon har til og med blitt implementert som en del av ny bonusmodell, så ledelsen har et sterkt eierskap til innovasjonsprosessen. Dette tror jeg at har vært viktige suksesskriterier for oss.

I hvilken grad opplever du at dere lykkes med å skape innovasjon?
– Jeg opplever en sterk involvering fra hele selskapet i å bidra til innovasjon, samtidig er det veldig hyggelig at vi nå også oppfattes som innovative utover egen organisasjon. I en undersøkelse gjort av Universum sier jo studentene at arbeidsgivers innovasjonsevne blir stadig viktigere ved valg av arbeidsgiver og at Visma er ansett som et av de 5 mest innovative IT-selskapene i Norge. Dette er hyggelig lesning ettersom vi ansetter mellom 15 og 20 nyutdannede informatikkstudenter hvert år.

Mer om innovasjon i Visma

Line Sulejewski jobber som markeds- og kommunikasjonssjef i Visma Consulting. Line er ansvarlig for markedsføring, PR og sosiale medier, samt intern og ekstern informasjon i divisjonen. Line startet i Visma i januar 2014 og har tidligere jobbet som leder for kunde og forretningsutvikling i Gjensidige og som markedsansvarlig i SAP Norge.
Connect with Line: