Gå til hovedsiden

Visma Bankavstemming

Avstemming av bank er en lovpålagt oppgave alle bedrifter må utføre. For mange bedrifter er dette en veldig tidkrevende jobb som koster bedriften flere dagsverk pr periode. Tradisjonelt så utføres avstemming ved at den ansvarlige skriver ut en hovedboksutskrift samt kontoutskrift. Avstemmingen utføres så ved bruk av markørpenn for og avsjekke post mot post og dokumentasjonen for revisor er de 2 utskriftene med markerte transaksjoner i forskjellige farger.

Kan avstemmingen gjøres enklere og kan resultatet dokumenteres bedre for revisor? Ja det kan det. Med Visma Bankavstemming skjer avstemmingen mellom hovedbok og bank automatisk. Systemet matcher selv postene som hører sammen basert på enkelte kriterier brukeren kan definere. Flere kunder som har tatt i bruk vår løsning har spart flere dagsverk pr periode. Ved siden av tradisjonell bankavstemming kan vår løsning også avstemme:

–          Interimskontoer
–          Leverandør og kundereskontroer
–          Kontoer på tvers av egne selskaper

 

Mest populære