Satser på å øke inntjeningen med 10 prosent

Bedriften Orkel AS produserer landbruksmaskiner. Etter å ha gått over til Visma systemer ønsker de å øke inntjeningen med 10 prosent. – Vi har fått et moderne IT-verktøy tilpasset våre behov for enklere tilgang på riktige data, sier økonomisjef Jan Arild Dahl til bladet Logistikk & Ledelse.

Tidligere brukte bedriften et gammelt DOS-basert system. Nå har du byttet over til en løsning med Visma produkter. Forretningssystemet er levert og tilpasset av Amesto Solutions, en av Vismas største partnere og leverandører.

Dette er programmene som Orkel AS har implementert:

  • Visma Business er i bunnen og inneholder regnskap, logistikk, rapportering og grunndata.
  • Tilleggsfunksjonalitet i Visma Bank som automatiserer kontoavstemminger og reduserer tidsforbruk.
  • Faktura godkjennes elektronisk i Visma Dokumentsenter og Visma.net Autopay (remittering) som utveksler automatisk all informasjon med bank uten manuell behandling.
  • Bedriftsinformasjon og nyhetsovervåkning skjer gjennom Visma Bizweb.
  • Kunderegisteret i Visma Business henter bedriftsinformasjon direkte fra Bizweb.
  • Visma CRM.
  • Det er laget integrasjon mellom Visma Business og Orkels fraktsystemer.

Dahl er veldig fornøyd med pakken de har fått.

– Vi får nå mye mer ut av tilgjengelig data, forteller han.

De har ikke foretatt noen organisasjonsendringen i forbindelse med med innføringen av nytt ERP-system. De har heller tilpasset ERP-systemet til måten de jobber på.

Seniorkonsulent Olav Anderskog i Amesto Solutions AS forteller i artikkelen at Orkel nå arbeider smartere og slipper og punche samme data flere ganger. Andeskog berømmer ledelsen i Orkel for deres involvering i prosjektet, og mener dert har vært en viktig suksessfaktor for en vellykket implementering.

 

Er dere i en fase der dere holder på å implementere et nytt forretningssystem?

Her er en checklist med ting man bør tenke på når man er inne i en digital endringsprossess.

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: