Viktige regelendringer innenfor Lønn og HR i 2012

To av Vismas fagansvarlige innenfor Lønn og HR, Tormod Johansen og Monica Bremtun-Olaussen,  gir her en oversikt over de viktigste regelendringer i 2012.

Personal

Endring i permitteringsreglene:
Stortinget har vedtatt endringer i gjeldende permitteringsregelverk etter forslag fra regjeringen. Endringene trådte i kraft 01.01.2012. Den totale permitteringsperioden over 18 måneder blir nå redusert fra 52 uker til 30 uker.

Det skjer også en endring i arbeidsgiverperioden fra 01.01.2012. Lov om lønnsplikt under permittering § 3, endres med den konsekvens at arbeidsgiverperioden økes fra 5 til 10 arbeidsdager ved permittering fra og med 40 % til og med 100 %. Ved permittering under 40 % skjer det ingen endringer, her er altså arbeidsgiverperioden fortsatt 15 arbeidsdager.

 

Det skjer også en endring når det gjelder retten til dagpenger. Kravet til tap av arbeidstid for rett til dagpenger økes fra 40 % til 50 %.

De nye reglene vil kun ha virkning for permitteringer som trer i kraft etter 1. januar 2012. For permitteringer som har trådt i kraft i 2011, vil de gamle reglene gjelde.

Lønn

Økning av satser i særavtalene

Bilgodtgjørelsen og diettgodtgjørelsen har økt fra 1. januar 2012. Bilgodtgjørelsen er økt til kr 3,90 pr km for kjøring inntil 10.000 km pr år. For kjøring over 10.000 km gis det kr 3,25 pr km. Diett på overnattingsreiser er kr 640 pr døgn. På daglige tjenestereiser gis det diett med kr 190 for reiser fra og med 5 timer og inntil 9 timer, kr 290 for reiser fra og med 9 timer og inntil 12 timer og kr 480 for reiser som varer 12 timer eller mer.  Øvrige satser i særavtale for reiser innenlands og oppjusterte satser i Særavtale for reiser utenlands er listet på hjemmesiden til Visma Kompetansesenter Lønn og HR. Visma holder også kurs i reiseregninger og reiseoppgjør i mars.

Nye skattesatser

Skattedirektoratet har fastsatt nye satser til bruk ved forskuddstrekket i 2012. Blant annet er trekkfri diett ved overnatting på pensjonat og hybel brakke uten kokemulighter kr 293 pr døgn, og overnatting i hybel/brakke med kokemuligheter eller privat er satt til kr 190 pr døgn. Se øvrige trekkfrie satser.

Grensegjengere

Skatteetaten overtar ansvaret for fastsettelse og innkreving av trygdeavgift for grensegjengere fra og med inntektsåret 2012. Dette betyr at arbeidsgiver fra 2012 må trekke trygdeavgiften som et ordinært forskuddstrekk. Arbeidstakeren må møte opp på skattekontoret og skaffe seg skattekort.

Les mer og hold deg oppdatert på nye regler innenfor lønn og HR  på Visma Kompetansesenter Lønn og HR sine sider.

For å lære mer om regler innenfor lønnsområdet, meld deg på Vismas innføringskurs i lønn og personal som holdes i mars. Kurset passer for deg som skal arbeide med lønn og personal enten du er ny eller trenger en oppdatering.

Lisa works in the Corporate Marketing department in Visma. Before joining Visma in 2011 she lived several years in London working for international companies, as well as working one year in New York. Lisa holds a Bachelor Degree in International Marketing from BI Norwegian School of Management.
Connect with Lisa: