Har du oversikt over hva forslag til statsbudsjett 2011 sier om lønn- og personalområdet?

Denne uken la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2011.

Klikk her for å få en rask oppdatering på de delene av budsjettet som omhandler lønns- og personalområdet