Skip to main content

Verdien av et årsoppgjør

Har du tenkt over verdien du skaper når du påtar deg ansvaret for årsoppgjøret, skattemeldingen og årsregnskapet? Hva er det kunden da egentlig verdsetter?

Rådgiver: Anders Tetlie
Rådgiver: Anders Tetlie

I denne bloggserien beskriver rådgiver Anders Tetlie alle faser i årsoppgjøret – alt fra hva du må huske på, hindre og irritasjoner du møter på og hvordan du kan effektivisere dette til neste år. I denne artikkelen tar han for seg hvordan du kan øke verdien av årsoppgjørsarbeidet.

Her var det mange spørsmål som er vanskelige å gi korte svar på. Men før vi går inn på dem, la oss ta to skritt tilbake og se nærmere på hva GRFS sier om årsoppgjørsoppdrag.

Årsoppgjørsoppdrag og hva det egentlig betyr

Jeg ønsker å belyse noen viktige punkter i GRFS vedrørende et årsoppgjørsoppdrag før vi går videre inn i problemstillingene nevnt ovenfor. Viktige punkter er:

  • Valg av regnskapsstandarder og regnskapsprinsipper
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Andre handlinger (ja, det heter det)

Valg av regnskapsstandarder og regnskapsprinsipper
Valg av regnskapsstandarder fører til ulike regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Videre sier GRFS:

“I vurderingen av hvorvidt oppdragsgiver skal informeres om valg mellom flere mulige regnskapsstandarder, regnskapsprinsipper eller vurderingsregler, bør det tas hensyn til betydningen av valget for oppdragsgivers regnskap, rapporteringsplikter, utgifter til regnskapsførsel mv.”

Avstemming og dokumentasjon
Avstemming har jeg delvis dekket i mitt forrige blogginnlegg, Årsoppgjøret: Avstemming av periode og år, men gjengir her avstemningene som skal gjøres i forbindelse med årsoppgjøret:

“Avstemming av varelager mot varelagerliste, rimelighetsvurdering av kunde- og leverandørsaldoene med bruk av aldersfordelte saldolister (vurderingene må begrunnes og dokumenteres), avstemming av bankkontoer mot årsoppgaver, totalavstemming av lønn- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift mot innrapporterte opplysninger.”

Les også: Årsoppgjøret: Avstemming av periode og år

Andre handlinger
Punkt 5.9.4, andre handlinger, omfatter mye av arbeidet som skaper verdi for kunden. Det er her din kompetanse og faglige forståelse virkelig skal skinne. Gjør vurderinger rundt kundens virksomhet, vurdér usikkerheter og øvrige estimater. Bruk også tid med å drøfte med kunden de vesentlig punktet som er nødvendig for å avlegge “en korrekt regnskaps- og skattemessig behandling”. 

Noen eksempler på disse vurderingene er:

“ukurans i varelager, avsetning for tap på fordringer, nedskrivning av anleggsmidler, verdsettelse av finansielle instrumenter, inntektsføring av anleggskontrakter etter løpende avregningsmetode mv.”

Les også: Aksjonærregisteroppgaven: Startskuddet på et nytt år

Usikkerhet kan for eksempel knytte seg til forutsetningen om fortsatt drift. Dette er vurderinger som er vanskelig for kunde å utføre selv, og som tar oss til et mer spennende avsnitt av dette blogginnlegget.

Verdien du skaper og hvorfor den koster

De fleste kunder ønsker å la regnskapsfører gjøre jobben med årsoppgjør, og det har helt klart en målbar verdi. Kunden opplever å spare tid, og i tillegg utfører du jobben raskere enn kunden selv hadde klart. Systemkostnaden trenger kunden heller ikke å tenke på (eller skal den viderefaktureres kanskje?). De nye årsoppgjørsverktøyene som nå finnes, gjør at du jobber raskere. Da opplever flere at det er vanskelig å finne argumenter for å opprettholde prisen og marginene på oppdraget. La oss se hvorfor dette egentlig er enkelt. 

De nye årsoppgjørsverktøyene som nå finnes, gjør at du jobber raskere. Da opplever flere at det er vanskelig å finne argumenter for å opprettholde prisen og marginene på oppdraget.

Raskere og høyere kvalitet

De nye årsoppgjørssystemene har fokus dine arbeidsprosesser og hjelper deg å heve kvaliteten og nøyaktigheten på arbeidet betraktelig. Funksjoner som innebygde sjekklister basert på nettopp GRFS og ikke minst kontrollsjekker mot Altinn gjør at du kan levere raskere OG bedre. 

Les også: Kan en pandemi by på muligheter for regnskapsbyrået?

Din erfaring og kompetanse

Et annet argument for å ta seg betalt, er din kunnskap og dine vurderinger som brukes når man velger hvilke regnskapsprinsipper som kan/skal anvendes. Det er din erfaring og kompetanse som gjør at du kan opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet og derfor kunne vurdere usikkerheter og estimater for dette selskapet opp i mot andre. Din kompetanse gjør at du kan påta deg ansvaret for kundens årsoppgjør og vurdering av selskapets helse. Ansvaret innebærer selvfølgelig også at årsregnskapet tilfredsstiller de øvrig krav og opplysninger skatteetaten skal ha. 

Din kompetanse gjør at du kan påta deg ansvaret for kundens årsoppgjør og vurdering av selskapets helse.

Din forretningsmodell

Husk også at valget av forretningsmodell er viktig når byrået skal opprettholde marginer og øke fortjenesten. Jeg avslutter med et konkret eksempel fra et regnskapsbyrå jeg snakket med om tematikken. Regnskapskontoret fikk en henvendelse fra en ny kunde som hadde ført regnskapet sitt løpende gjennom året og ville at byrået skulle ta årsoppgjøret. Byrået sa ok, det koster 25.000 kr, 10.000 kr for jobben og 15.000 kr for ansvaret. 

Lær mer om fordelene med et skybasert årsoppgjørsystem
Med vårt nye skybaserte system, Visma Periode & År, er opphopning av arbeid historie. Systemet er oppdatert og med en avstemmingsmodul jobber du løpende i systemet gjennom året, noe som forenkler hverdagen og reduserer antall system du trenger i regnskapsbyrået. 

Se systemet her

Most popular