Gå til hovedsiden

Kjære regnskapsfører – hvordan skaper du verdi av data?

Når de aller fleste oppgaver innenfor selve regnskapsføringen vil automatiseres og kundene bidrar med innspill sitter man igjen med resultatet, tallene. Da handler det om å få verdi ut av tallene, verdi av data.

Digitalisering av regnskapsbransjen
Hvordan skape verdi ut av data i regnskap?

Hoveddriveren bak etterspørsel for skybaserte løsninger har vært et ønske om å slippe kostbare serverløsninger, håndtering av backup og oppdateringer samt økt tilgjengelighet til programvaren. En annen viktig driver har vært ønske om å forenkle samarbeidet mellom regnskapsfører og kunde.

Muligheter med ny teknologi

Neste steg er å forstå hvilke ytterligere muligheter teknologien gir. Moderne skyløsninger er mye mer enn gårsdagens løsning, konsumert via nettskyen. Det handler ikke om å kunne kaste ut serveren. Et godt bilde på dette er “det hjelper ikke å strø ny teknologi over gamle vaner”. For å oppleve fordelene må man endre måten man jobber på.

Mange har tatt i bruk funksjoner som automatiserer og forenkler håndteringen av banktransaksjoner eller elektroniske fakturaer, som alene vil spare Norsk næringsliv for 27 milliarder kroner årlig dersom det blir lovpålagt. Mange er kanskje kjent med disse mulighetene fra tradisjonelle økonomisystemer. Moderne løsninger er imidlertid laget med disse funksjonene integrert fra begynnelsen og aktivering og håndtering er derfor enklere, det er lettere å utnytte mulighetene.

Neste steg er Big Data og maskinlæring (AI). Dette vil gi uante muligheter og i 2017 vil man se starten på hva dette kan bety for næringslivet. Tenk deg når systemene kan lære av de titusenvis av handlinger som gjennomføres blant alle brukerne av et økonomisystem. Plutselig kan systemet foreslå hvordan en handling skal gjennomføres, fordi 30 000 andre har gjort det på den måten tidligere. Det vil også komme verktøy som kan fange opp sannsynlige feil eller avvik i regnskapet, jobben blir da å rette opp i feil, ikke lete etter dem.

Det handler om å få mest mulig verdi ut av data

Når endringene kommer raskere enn noen gang er det essensielt å kunne endre kursen eller gjøre justeringer av driften løpende. Da holder det ikke med gamle data. Vi forventer nå nye nyheter i nettavisene hver gang vi åpner dem. Dette bør vi også forvente av regnskapet, alltid oppdatert med det som er nytt. En stor fordel med automatiserte prosesser og samhandling mellom klient og regnskapsfører er nettopp det, et oppdatert regnskap.

Når de aller fleste oppgaver innenfor selve regnskapsføringen vil automatiseres og kundene bidrar med innspill sitter man igjen med resultatet, tallene. Da handler det om å få verdi ut av tallene, verdi av data. Gode it-løsninger kan bidra gjennom for eksempel moderne rapporteringsløsninger som visualiserer tallene og gjør de enklere og mer intuitive for kunden.

Men, når alt kommer til alt, det er den faglige kunnskapen til deg som regnskapsfører som gir verdi til tallene. Rådgivning rundt tallene. “Fra produsent, til å gi innsikt og verdiøkende kunnskap til bedriftene” sier Administrerende Direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen til Amesto.

Rådgivning vet man at man skal drive med, men mange sliter med å sette dette ut i virkeligheten. Lundberg Larsen sier at det handler om de hverdagslige tingene i en bedrift. Hjelpe de små og mellomstore bedriftene i å planlegge driften, hvor er det skoen trykker, hva er planene for neste år. Her kan regnskapsføreren komme med mange tips til kritiske suksessfaktorer. Se hele intervjuet med Lundberg Larsen her.

Visma driver digitalisering av regnskapsbransjen

Visma er en naturlig driver av teknologiske nyvinninger og automasjon for regnskapsbransjen. Det har vært skrevet mye om at næringslivet ligger bak på digitalisering.

Vi ønsker ikke at regnskapsbransjen skal være der.

14. Juni har vi derfor i samarbeid med Regnskap Norge invitert Rob Nixon til Norge. Det blir et arrangement du som moderne regnskapsbyrå ikke kan gå glipp av. Det handler om å være relevant for sine kunder også i fremtiden. Her snakker vi konkrete tips fra en person som har vært med på å forvandle hundrevis av regnskapskontorer.

Les mer om denne spennende konferanse og meld deg på her!

 

Mest populære