Velkommen KommIT!

Det er veldig gledelig at hovedstyret i KS endelig har besluttet å etablere et eget ikt-program som de har døpt til KommIT.  Statsråd Rigmor Aasrud har lenge utfordret kommunesektoren.  Hun mener at kommune-Norge i stor grad har sammenfallende utfordringer, men løser ofte problemene hver for seg, på svært forskjellige måter og med ulike tekniske systemer. Fordelen med et mer samordnet system er ikke bare at kommunenes innbyggere får bedre tjenester, det er også snakk om betydelige besparelser, sier hun i et intervju med Computerworld.

På spørsmål fra Kommunal Rapport, sier Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Trude Andresen, at hun har tro på at det nå vil bli fart på it-satsingene i kommune-Norge.

Som en betydelig leverandør av IT-løsninger til kommunal sektor, ser vi i Visma dette nye initiativet som etterlenget og veldig spennende.  Vi håper på å kunne bli en konstruktiv samarbeidspartner.

Dette initiativet handler om tilgjengeliggjøring av kommunens tjenester på nett og at prosessene i bakkant blir digitale.  Dette blir et særdeles krevende og spennende arbeid å delta i. Her er 5 drivere som vi tror er viktige for digitalisering av kommunal sektor:

1. Tilgjengelighet
Som regjeringen selv så godt formulerer det i sitt digitaliseringsprogram:  Ingen som er født i 1993 og senere har opplevd en verden uten internett. Denne generasjonen nordmenn er ikke bare født med ski på beina. De har i tillegg lesebrett mellom hendene. For dem er mobiltelefonen like naturlig som elektrisitet. Også for de voksne er digitale løsninger en naturlig del av hverdagen. Vi handler, bestiller, endrer skatteopplysninger, leverer skolelekser, søker lån, etc. på nett.

Det er forventet at tjenester fra kommunal sektor også er tilgjengelig på nett, hvor som helst og når som helst.

2. Mobilitet
Tidligere var det saksbehandlere på et kontor som dokumenterte saksopplysninger i datasystemer.  I dag er det læreren som benytter nettbrett for å dokumentere elevutvikling i klasserommet, eller hjemmehjelpen som noterer i  journalen på den mobile enheten hjemme hos den eldre. Mye av saksbehandling skjer nå av dem som utfører tjenestene.

Det er forventet at data og løsninger skal være tilgjengelig på mobile enheter.

3. Sosialisering av tjenester
Offentlig sektor må forholde seg til publikum i sosiale medier på en helt ny måte. Publikum ønsker å mene noe om tjenestene de mottar og ønsker å påvirke dette tilbudet.  Et naturlig spørsmål kan være om man må integrere sosiale kanaler med saksbehandlingssystemer.

Brukerne av IT-løsninger i kommunal sektor forventer også mer enn bare fagapplikasjoner fra oss som leverandører.  De ønsker tilgang til fagkunnskap, nettverk, diskusjonsforum, mulighet til å påvirke utvikling, etc.

Det er forventet at IT-løsninger legger til rette for sosialisering. At sosiale medier sammensmeltes med fagapplikasjoner

4. Intelligent utnyttelse av informasjon
I et samfunn preget av overflod av informasjon, fra et økende antall digitale kanaler, er det et sterkt behov for å trekke ut essensen. Dette er spesielt komplisert i offentlig sektor, hvor mange instanser må utveksle informasjon, og hvor mye av informasjonen er av sensitiv karakter.

Det er forventet at at gode IT-løsninger klarer å trekke ut virksomhetskritisk informasjon som er avgjørende for effektiv styring av virksomheten.

5. Skyen
Kommunal sektor vil etter hvert etterspørre nye og innovative tjenester som vil være enklere tilgjengelig gjennom “skyløsninger”.  Det vil bli en gradvis dreining bort fra lokale løsninger og egen drift.

IT blir mer og mer strategisk viktig for offentlig sektor. Når IT-ressursene kan bruke mindre tid på drift og vedlikehold av systemer får de mer tid til å satse på områder som tilgjengelighet, mobilitet, arkitektur og profesjonalisering av IT-anskaffelser.

Det er forventet at stadig flere IT-tjenester vil bli tilgjengelig som sky-tjenester.