Gå til hovedsiden

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

I dette innlegget vil vi gå nærmere inn på relevante skatteregler ved valg av elbil som firmabil.

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil
Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

Beskatning av firmabil

Det er relativt vanlig at arbeidsgiver stiller en firmabil til disposisjon for en ansatt. Dersom den ansatte bruker bilen privat, vil dette være en «fordel vunnet ved arbeid», jfr. skatteloven § 5-1.

Dette innebærer at den ansatte skal fordelsbeskattes for et inntektstillegg, mens arbeidsgiver skal betale en korresponderende arbeidsgiveravgift. For privatbiler fastsettes inntektstillegget basert på bilens listepris som ny og multipliseres med bestemte prosentsatser. Satsene varierer basert på bilens pris, alder, kjørelengde og biltype.

Føre regnskapet selv? Prøv eAccounting gratis.

Elbil som firmabil eller fossilbil?

Vi tenker oss følgende eksempel: Peder Ås jobber som selger for «Katta i Sekken AS». Vi legger til grunn en skattesats på 38 prosent på lønnsinntektene hans.

Peder trenger en firmabil og ser for seg yrkeskjøring på rundt 50 000 kilometer i løpet av 2022.

Peder og arbeidsgiver har to alternative biler i kikkerten som, ifølge skattemyndighetene, begge har en listepris på ca. NOK 450 000:

  • En dieselbil fra 2022
  • En elbil fra 2022

Beregning for biler eldre enn 3 år

Beregningsgrunnlaget reduseres med 25 prosent av listepris som ny. 

Yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer

Hvis yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer, reduseres listeprisen med 25% av listepris som ny. Her må det være installert elektronisk kjørebok i bilen. Og du kan ikke bruke kombinasjon av bil eldre enn 3 år, og kjørt over 40 000 kilometer.

Beregning av inntektstillegget skjer i to trinn hvor bilens listepris er kr. 450 000

Av skattereglene for 2022 fremgår at ved listepris inntil NOK 329 600 skal fordelen fastsettes med 30 %, mens overstigende skal fastsettes med 20 %.

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil «listepris-taket» på NOK 329 600 er NOK 98 880 (NOK 329 600  x 0,30).

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er som nevnt NOK 450 000  – altså et høyere beløp enn «listepris-taket» på NOK 329 600 . Differansen er NOK 120 400 (NOK 450 000 minus NOK 329 600 ). 20 prosent av NOK 120 400 er NOK 24 080 (NOK 120 400  x 0,20).

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 122 960  (NOK 98 880  + NOK 24 080 ).

Peders beregnede skattekostnad av fordelen er kr. 46 725 i skatt pr år for fordel fri bil. (NOK 122 960  x 0,38).

Arbeidsgiver må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av inntektstillegget, altså NOK 17 337 (NOK 122 960  x 0,141).

Beregning for elbilen

For elbilen reduseres bilens listepris med 20% av listepris som ny – uavhengig av yrkeskjøringens lengde i året – altså NOK 360 000.

For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil «listepris-taket» på NOK 329 600 er NOK 98 880 (NOK 329 600  x 0,30).

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er som nevnt NOK 360 000  – altså et høyere beløp enn «listepris-taket» på NOK 329 600 . Differansen er NOK  (NOK 360 000 minus NOK 329 600). 20 prosent av NOK 30 400 er NOK 6 080 (NOK 30 400 x 0,20).

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 104 960 (NOK 98 880 + 6 080).

Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 39 885  (NOK 104 960 x 0,38).

Arbeidsgiveravgiften av inntektstillegget blir NOK 14 799 (NOK 104 960  x 0,141).

Oppsummering – elbil som firmabil

Eksemplene viser at det fortsatt er penger å spare på å velge elbil som firmabil. Peder Ås sparer 6 840 skattekroner på å velge elbilen fremfor bensin/dieselbilen. Arbeidsgiver sparer NOK 2 538 i arbeidsgiveravgift. De øvrige økonomiske fordeler ved kjøp av elbil går jeg ikke nærmere inn på i denne artikkelen.

Penger er som kjent ikke alt, og avslutningsvis bør også den miljømessige gevinsten ved å velge elbil trekkes frem. Merk at «elbil» defineres som motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift. Hybridbil regnes ikke som elbil.

Skrevet av advokat Øivind Henrik von Mehren – Skatt – Advokatfirmaet Magnus Legal.

Mest populære