Gå til hovedsiden

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

I denne bloggen vil Magnus Legal gå nærmere inn på relevante skatteregler ved valg av elbil som firmabil.

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil
Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

Beskatning av firmabil

Det er relativt vanlig at arbeidsgiver stiller en firmabil til disposisjon for en ansatt. Dersom den ansatte bruker bilen privat, vil dette være en «fordel vunnet ved arbeid», jfr. skatteloven § 5-1.

Dette innebærer at den ansatte skal fordelsbeskattes for et inntektstillegg, mens arbeidsgiver skal betale en korresponderende arbeidsgiveravgift. For privatbiler fastsettes inntektstillegget basert på bilens listepris som ny og multipliseres med bestemte prosentsatser. Satsene varierer basert på bilens pris, alder, kjørelengde og biltype.

Elbil som firmabil eller fossilbil?

Vi tenker oss følgende eksempel: Peder Ås jobber som selger for «Katta i Sekken AS». Vi legger til grunn en skattesats på 38 prosent på lønnsinntektene hans.

Peder trenger en firmabil og ser for seg yrkeskjøring på rundt 50 000 kilometer i løpet av 2021.

Peder og arbeidsgiver har to alternative biler i kikkerten som, ifølge skattemyndighetene, begge har en listepris på ca. NOK 450 000:

  • En dieselbil fra 2021
  • En elbil fra 2021

Beregning for biler eldre enn 3 år

Beregningsgrunnlaget reduseres med 25 prosent av listepris som ny. 

Yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer

Hvis yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer, reduseres listeprisen med 25% av listepris som ny. Her må det være installert elektronisk kjørebok i bilen. Og du kan ikke bruke kombinasjon av bil eldre enn 3 år, og kjørt over 40 000 kilometer.

Beregning av inntektstillegget skjer i to trinn hvor bilens listepris er kr. 450 000

Av skattereglene for 2021 fremgår at ved listepris inntil NOK 325 400 skal fordelen fastsettes med 30 %, mens overstigende skal fastsettes med 20 %.

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil «listepris-taket» på NOK 325 400 er NOK 97 620  (NOK 325 400  x 0,30).

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er som nevnt NOK 450 000  – altså et høyere beløp enn «listepris-taket» på NOK 325 400 . Differansen er NOK 124 600  (NOK 450 000 minus NOK 325 400 ). 20 prosent av NOK 124 600  er NOK 24 920  (NOK 124 600  x 0,20).

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 122 540  (NOK 97 620  + NOK 24 920 ).

Peders beregnede skattekostnad av fordelen er kr. 46 565 i skatt pr år for fordel fri bil. (NOK 122 540  x 0,38).

Arbeidsgiver må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av inntektstillegget, altså NOK 17 278 (NOK 122 540  x 0,141).

Beregning for elbilen

For elbilen reduseres bilens listepris med 40% av listepris som ny – uavhengig av yrkeskjøringens lengde i året – altså NOK 270 000.

For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil listepris taket på NOK 325 400 er NOK 81 000 (NOK 270 000 x 0,30).

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er NOK 270 000 – som er et lavere beløp enn «listepris-taket» på NOK 325 400. Derfor er det ingen fordelsbeskatning på trinn 2.

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 81 000 (NOK 81 000).

Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 30 780  (NOK 81 000 x 0,38).

Arbeidsgiveravgiften av inntektstillegget blir NOK 11 421 (NOK 81000  x 0,141).

Oppsummering – elbil som firmabil

Eksemplene viser at det fortsatt er penger å spare på å velge elbil som firmabil. Peder Ås sparer 15 785 skattekroner på å velge elbilen fremfor bensin/dieselbilen. Arbeidsgiver sparer NOK 5 857 i arbeidsgiveravgift. De øvrige økonomiske fordeler ved kjøp av elbil går jeg ikke nærmere inn på i denne artikkelen.

Penger er som kjent ikke alt, og avslutningsvis bør også den miljømessige gevinsten ved å velge elbil trekkes frem. Merk at «elbil» defineres som motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift. Hybridbil regnes ikke som elbil.

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av advokat Øivind Henrik von Mehren – Skatt – Advokatfirmaet Magnus Legal

Driver du en liten bedrift? Visma eAccounting er perfekt for deg som vil føre regnskapet selv.

Prøv gratis i 30 dager

Mest populære