elbil som firmabil

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

I denne bloggen vil skatteadvokat Øivind Henrik von Mehren vise deg hvordan elbil som firmabil vil lønne seg både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Beskatning av firmabil

Det er relativt vanlig at arbeidsgiver stiller en firmabil til disposisjon for en ansatt. Dersom den ansatte bruker bilen privat, vil dette være en «fordel vunnet ved arbeid», jfr. skatteloven § 5-1.

Dette innebærer at den ansatte skal fordelsbeskattes for det aktuelle inntektstillegg, mens arbeidsgiver skal betale en korresponderende arbeidsgiveravgift.

For privatbiler fastsettes inntektstillegget ved at et fastlagt beregningsgrunnlag multipliseres med bestemte prosentsatser.

Elbil som firmabil eller fossilbil?

Vi tenker oss følgende eksempel: Peder Ås jobber som selger for «Katta i Sekken AS». Han tjener NOK 500 000 i året og har en skattesats på 44,2 prosent.

Peder trenger en firmabil og ser for seg yrkeskjøring på rundt 50 000 kilometer i løpet av 2017.

Peder og arbeidsgiver har to alternative biler i kikkerten som, ifølge ligningsmyndighetene, begge har en listepris på ca. NOK 584 000:

  • Elbilen Tesla Model S 60 fra 2016
  • Fossilbilen Audi A5 Cabriolet 2,0 TDI 190hk quattro fra 2016.

Beregning fossilbilen Audi A5 Cabriolet 2,0 fra 2016

Beregningsgrunnlaget for fossilbilen settes til 75 prosent av listepris som ny ettersom yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer, altså NOK 438 000 (NOK 584 000 x 0,75)
Beregning av inntektstillegget skjer i to trinn:

  1. Først regner man ut 30 prosent av bilens beregningsgrunnlag, oppad begrenset til NOK 89 730.
  2. Deretter legger man til 20 prosent av den del av bilens beregningsgrunnlag som overstiger NOK 299 100.

For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget er NOK 131 400 (NOK 438 000 x 0,30). Ettersom NOK 89 730 er satt som øvre grense blir inntektstillegget NOK 89 730.
Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er NOK 438 000. Det betyr at NOK 138 900 overstiger grensen på NOK 299 100 (NOK 438 000 – 299 100 = NOK 138 900). 20 prosent av NOK 138 900 er NOK 27 780 (NOK 138 900 x 0,20).

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 117 510 (NOK 89 730 + NOK 27 780). Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 51 939 (NOK 117 510 x 0,442). Arbeidsgiver må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av inntektstillegget, altså NOK 16 568 (NOK 117 510 x 0,141).

Beregning elbilen Tesla Model S 60 fra 2016

For elbilen vil beregningsgrunnlaget settes til 50 prosent av listepris som ny – uavhengig av yrkeskjøringens lengde i året – altså NOK 292 000 (NOK 584 000 x 0,50).
For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget er NOK 87 600 (NOK 292 000 x 0,30). Dette er et lavere beløp enn grensen på NOK 89 730. Inntektstillegget etter Trinn 1 blir derfor NOK 87 600.

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er NOK 292 000. Dette beløpet er lavere enn grensen på NOK 299 100. Det skal således ikke gjøres noe inntektstillegg etter Trinn 2.

Det totale inntektstillegg for Teslaen blir da NOK 87 600. Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 38 719 (NOK 87 600 x 0,442). Arbeidsgiveravgiften av inntektstillegget blir NOK 12 351 (NOK 87 600 x 0,141).

Merk at «elbil» defineres som motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift. Hybridbil regnes ikke som elbil.

Oppsummering – elbil som firmabil

Eksemplene viser at Peder Ås sparer 13 220 skattekroner på å velge Teslaen fremfor Audien.

Arbeidsgiver sparer NOK 4 217 i arbeidsgiveravgift, men vil også nyte godt av lav innkjøpspris ved kjøp av elbil. Det er heller ikke MVA på elbil. De øvrige økonomiske fordeler ved kjøp av elbil går jeg ikke nærmere inn på i denne artikkelen.
Penger er som kjent ikke alt, og den miljømessige gevinsten ved å velge elbil bør også trekkes frem avslutningsvis.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Skrevet av advokat Øivind Henrik von Mehren – Skatt – Magnus Legal

About

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Connect with Magnus: