Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

elbil som firmabil

I denne bloggen vil Magnus Legal gå nærmere inn på relevante skatteregler ved valg av elbil som firmabil.

Beskatning av firmabil

Det er relativt vanlig at arbeidsgiver stiller en firmabil til disposisjon for en ansatt. Dersom den ansatte bruker bilen privat, vil dette være en «fordel vunnet ved arbeid», jfr. skatteloven § 5-1.

Dette innebærer at den ansatte skal fordelsbeskattes for et inntektstillegg, mens arbeidsgiver skal betale en korresponderende arbeidsgiveravgift. For privatbiler fastsettes inntektstillegget basert på bilens listepris som ny multipliseres med bestemte prosentsatser. Satsene varierer basert på bilens pris, alder, kjørelengde og biltype.

Elbil som firmabil eller fossilbil?

Vi tenker oss følgende eksempel: Peder Ås jobber som selger for «Katta i Sekken AS». Vi legger til grunn marginalskattesats på 46,6 prosent på lønnsinntektene hans.

Peder trenger en firmabil og ser for seg yrkeskjøring på rundt 50 000 kilometer i løpet av 2018.

Peder og arbeidsgiver har to alternative biler i kikkerten som, ifølge skattemyndighetene, begge har en listepris på ca. NOK 650 000:

  • Dieselbilen Audi A6 3,0 TDI V6 272hk quattro aut fra 2017
  • Elbilen Tesla Model S 75D 4WD 7-s fra 2017

Beregning dieselbilen Audi A6 3,0 TDI V6 272hk quattro aut fra 2017

Beregningsgrunnlaget for fossilbilen settes til 75 prosent av listepris som ny ettersom yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer, altså NOK 487 500 (NOK 650 000 x 0,75).

Beregning av inntektstillegget skjer i to trinn. Av skattereglene fremgår at ved listepris inntil NOK 303 900 skal fordelen fastsettes med 30 %, mens overstigende skal fastsettes med 20 %.

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil «listepris-taket» på NOK 303 900 er NOK 91 170 (NOK 303 900 x 0,30).

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er som nevnt NOK 487 500 – altså et høyere beløp enn «listepris-taket» på NOK 303 900. Differansen er NOK 183 600 (NOK 487 500 minus NOK 303 900). 20 prosent av NOK 183 600 er NOK 36 720 (NOK 183 600 x 0,20).

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 127 890 (NOK 91 170 + NOK 36 720).

Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 59 596,74 (NOK 127 890 x 0,466).

Arbeidsgiver må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av inntektstillegget, altså NOK 18 032,49 (NOK 127 890 x 0,141).

Beregning elbilen Tesla Model S 75D 4WD 7-s fra 2017

For elbilen vil beregningsgrunnlaget for 2018 settes til 60 prosent av listepris som ny – uavhengig av yrkeskjøringens lengde i året – altså NOK 390 000 (NOK 650 000 x 0,6).

Merk at skattereglene har blitt skjerpet sammenlignet med 2017-reglene, hvor beregningsgrunnlaget var 50 prosent av listepris som ny.

For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil listepris taket på NOK 303 900 er NOK 91 170 (NOK 303 900 x 0,30), altså det samme som for dieselbilen.

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er NOK 390 000 – altså et høyere beløp enn «listepris-taket» på NOK 303 900. Differansen er NOK 86 100 (NOK 390 000 minus NOK 303 900). 20 prosent av NOK 86 100 er NOK 17 220.

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 108 390 (NOK 91 170 + NOK 17 220).

Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 50 509,74 (NOK 108 390 x 0,466).
Arbeidsgiveravgiften av inntektstillegget blir NOK 15 283 (NOK 108 390 x 0,141).

Oppsummering – elbil som firmabil

Eksemplene viser at det fortsatt er penger å spare på å velge elbil som firmabil, men ikke de helt store beløpene. Peder Ås sparer 9 087 skattekroner på å velge Teslaen fremfor Audien. Arbeidsgiver sparer NOK 2749,49 i arbeidsgiveravgift. De øvrige økonomiske fordeler ved kjøp av elbil går jeg ikke nærmere inn på i denne artikkelen.

Penger er som kjent ikke alt, og avslutningsvis bør også den miljømessige gevinsten ved å velge elbil trekkes frem. Merk at «elbil» defineres som motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift. Hybridbil regnes ikke som elbil.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Skrevet av advokat Øivind Henrik von Mehren – Skatt – Advokatfirmaet Magnus Legal