elbil som firmabil

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

I denne bloggen vil skatteadvokat Øivind Henrik von Mehren vise deg hvordan elbil som firmabil vil lønne seg både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Beskatning av firmabil

Det er relativt vanlig at arbeidsgiver stiller en firmabil til disposisjon for en ansatt. Dersom den ansatte bruker bilen privat, vil dette være en «fordel vunnet ved arbeid», jfr. skatteloven § 5-1.

Dette innebærer at den ansatte skal fordelsbeskattes for det aktuelle inntektstillegg, mens arbeidsgiver skal betale en korresponderende arbeidsgiveravgift.

For privatbiler fastsettes inntektstillegget ved at et fastlagt beregningsgrunnlag multipliseres med bestemte prosentsatser.

 

Elbil som firmabil eller bensinbil?

Vi tenker oss følgende eksempel: Peder Ås jobber som selger for «Katta i Sekken AS». Han tjener NOK 500 000 i året og har en skattesats på 44,2 prosent.

Peder trenger en firmabil og ser for seg yrkeskjøring på rundt 50 000 kilometer i løpet av 2015.

Peder og arbeidsgiver har to alternative biler i kikkerten som, i følge ligningsmyndighetene, begge har en listepris på ca. NOK 523 000.:

  • Elbilen Tesla Model S 85 fra 2014
  • Bensinbilen Audi A6 Avant 2,0 fra 2014.

 

Beregning bensinbilen Audi A6 Avant 2,0 fra 2014

Beregningsgrunnlaget for bensinbilen settes til 75 prosent av listepris som ny ettersom yrkeskjøringen overstiger 40 000 kilometer, altså NOK 392 250 (NOK 523 000 x 0,75)

Beregning av inntektstillegget skjer i to trinn:

  1.  Først regner man ut 30 prosent av bilens beregningsgrunnlag, oppad begrenset til NOK 85 800.
  2.  Deretter legger man til 20 prosent av den del av bilens beregningsgrunnlag som overstiger NOK 286 000.

For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget er NOK 117 675 (NOK 392 250 x 0,30). Ettersom NOK 85 800 er satt som øvre grense blir inntektstillegget NOK 85 800.

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er NOK 392 250. Det betyr at NOK 106 250 overstiger grensen på NOK 286 000 (NOK 392 250 – 286 000 = NOK 106 250). 20 prosent av NOK 106 250 er NOK 21 250 (NOK 106 250 x 0,20).

Ved å legge sammen Trinn 1 og Trinn 2 finner vi det totale inntektstillegget: NOK 107 050 (NOK 85 800 + NOK 21 250). Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 47 316 (NOK 107 050 x 0,442). Arbeidsgiver må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av inntektstillegget, altså NOK 15 094 (NOK 107 050 x 0,141).

 

Beregning elbilen Tesla Model S 85 fra 2014

For elbilen vil beregningsgrunnlaget settes til 50 prosent av listepris som ny – uavhengig av yrkeskjøringens lengde i året – altså NOK 261 500 (NOK 523 000 x 0,50).

For Peder blir regnestykket slik:

Trinn 1: 30 prosent av beregningsgrunnlaget er NOK 78 450 (NOK 261 500 x 0,30). Dette er et lavere beløp enn grensen på NOK 85 800. Inntektstillegget etter Trinn 1 blir derfor NOK 78 450.

Trinn 2: Bilens beregningsgrunnlag er NOK 261 500. Dette beløpet er lavere enn grensen på NOK 286 000. Det skal således ikke gjøres noe inntektstillegg etter Trinn 2.

Det totale inntektstillegg for Teslaen blir da NOK 78 450. Peders beregnede skattekostnad av fordelen er NOK 34 675 (NOK 78 450 x 0,442). Arbeidsgiveravgiften av inntektstillegget blir NOK 11 061 (NOK 78 450 x 0,141).

 

Merk at «elbil» defineres som motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift. Hybridbil regnes ikke som elbil.

 

Oppsummering – elbil som firmabil

Eksemplene viser at Peder Ås sparer 12 641 skattekroner på å velge Teslaen fremfor Audien.

Arbeidsgiver sparer NOK 4 033 i arbeidsgiveravgift, men vil også nyte godt av lav innkjøpspris ved kjøp av elbil. Det er heller ikke MVA på elbil. De øvrige økonomiske fordeler ved kjøp av elbil går jeg ikke nærmere inn på i denne artikkelen.

Penger er som kjent ikke alt, og den miljømessige gevinsten ved å velge elbil bør også trekkes frem avslutningsvis.

 

Les også: Arbeidsgiveravgift eller ikke når ansatte bruker firmabil på reise

 

Skrevet av advokat Øivind Henrik von Mehren – Skatt – Visma Advokater

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Magnus: