Gå til hovedsiden

Varsel om bokettersyn – hva gjør du nå?

De fleste som driver virksomhet vil i løpet av virksomhetens levetid få et varsel om bokettersyn fra lignings- eller innkrevingsmyndighetene. Hvordan forbereder du deg til dette?

Alle typer foretak kan få bokettersynet på døra, uansett størrelse.
De fleste som driver virksomhet vil i løpet av virksomhetens levetid få et varsel om bokettersyn fra lignings- eller innkrevingsmyndighetene. Hvordan forbereder du deg til dette?
  • Forenklet bokettersyn
  • Utvidet bokettersyn
  • Arbeidsgiverkontroll

 

Forenklet bokettersyn

Forenklet bokettersyn er den vanligste formen for bokettersyn, og innebærer at lignings- eller innkrevingsmyndighetene kun ønsker å se nærmere på ett eller få konkrete forhold. Denne type bokettersyn gjelder som oftest kun forhold fra siste fullførte regnskapsår.

Utvidet bokettersyn

Utvidet bokettersyn kan iverksettes enten på grunn av tilfeldige stikkprøver, eller på grunn av tips, avdekkede forhold under et forenklet bokettersyn, revisoranmerkninger eller andre forhold. I et utvidet bokettersyn kan myndighetene se nærmere på alle forhold av betydning for din skatte- og avgiftsmessige behandling de siste ti år.

Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontroll er en form for utvidet bokettersyn, men iverksettes av kemnerkontoret fremfor skattekontoret. Kemnerkontoret har ikke vedtaksmyndighet, men utarbeider en rapport med eventuelle endringsforslag som sendes til skattekontoret for vurdering. På grunn av dette er denne formen for kontroll ofte noe mer langvarig.

Gi de opplysningene du blir bedt om under bokettersynet

Du har plikt til å gi kontrolløren de opplysningene vedkommende ber om, så lenge de er nødvendige for kontrollen. Dersom du pålegges å gi opplysninger som du mener ikke er av betydning for kontrollen, kan du klage på pålegget.

Hjelp fra advokat og regnskapsfører

Du har rett til å la deg bistå av regnskapsfører eller advokat under hele bokettersynet. Vår erfaring er at lignings- og innkrevingsmyndighetene som oftest legger til grunn de opplysningene som fremkommer under selve bokettersynet, og legger mindre vekt på korrigerende opplysninger som kommer frem i tilsvar- og klageomgangen. Ved utvidet bokettersyn, anbefaler vi derfor at du søker bistand hos regnskapsfører eller advokat.

Sørg for å ha orden i dokumentasjonen i tilfelle bokettersyn

Det gjelder å ha dokumentasjonen i orden til enhver tid. Dersom all dokumentasjonen er i orden, blir bokettersynet som oftest en langt bedre opplevelse. Selv om du bruker en ekstern autorisert regnskapsfører, er det virksomheten som har det endelige ansvaret for at regnskapsføringen skjer på riktig måte. Daglig leder eller styremedlemmer kan også bli ansvarlige dersom det er feil knyttet til skattetrekk.

 

Av advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Visma Advokater

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Mest populære