Gå til hovedsiden

Varelageret: Kun en kostnad eller konkurransekraft?

Eksplosjonen av netthandel og endrede forhold mellom detalj-, engroshandel og produsenter, gjør at logistikken på lageret aldri har vært viktigere.

Logistikk på varelageret
Varelageret ditt: Hva kan du gjøre for å øke konkurransekraften?

Norsk netthandel vokste med 39% fra 2019 til 2020 og er spådd å vokse med 15 % til 41 milliarder i 2021, ifølge Virke. Netthandelen blir altså den store vinneren. 

Den nye handelen vil igjen påvirke hvordan bedrifter er nødt til å håndtere sitt lager,  vareflyt og forsyningskjede. Lageret må jobbe smartere for å tilfredsstille dagens kunder som er godt informerte, handler gjennom flere kanaler, krever rask levering og topp kundeservice. Alt dette samtidig som du må redusere kostnader.

Les også: API er hemmeligheten bak en nettbutikk på skinner

Varehandel lagerlogistikk
Et kappløp med tiden: Hvem vinner kundene?

Gode kundeopplevelser – men reduserte kostnader

Optimalisering av logistikken – slik at riktig vare leveres til riktig kunde til rett tid – har aldri vært viktigere, som følge av eksplosjonen av netthandel og endrede forhold mellom detalj-, engroshandel og produsenter. Varer leveres ikke nå bare til butikker. De leveres jo også direkte til sluttkunder, som handler online og forventer levering samme dag, eller mulighet for å hente i butikk.

I dag må handelsbedrifter derfor søke forbedringer hele tiden. De må balansere mellom å levere gode kundeopplevelser og samtidig redusere kostnader. Det betyr at du må ta en kritisk vurdering av dagens lagerprosesser og systemer. Mange må gjennom en ekstrem makeover for å kunne henge med i den digitale tidsalderen.

Les teknisk guide: Selvevaluering av lageret ditt

Å investere i «best of breed»-systemer på lageret

Over de neste årene må handelsbransjen investere i nye løsninger som kan skalere, og som er fleksible nok til å støtte opp under endringer i bedriften og markedet. Du må implementere «best-of-breed»-systemer som kan automatisere alle leddene i verdikjeden.

Dette betyr i praksis investeringer i alt fra nye løsninger for netthandel, ERP-systemer, lagersystemer, mobile enheter (IoT) og bedre systemer for forecasting og beslutningsgrunnlag basert på data.  

Les også: Forstår bedriftene hvilken game-changer dette er?

Robotisering, scanning, strekkoder og RFID

Etter hvert som volumet i den digitale handelen øker, vil lager- og innkjøpssjefer ha behov for å investere i teknologi. Noen vil robotisere lageret, og behovet for menneskelig arbeidskraft vil bli mindre. For mange vil det være et minimumskrav å gi de ansatte gode digitale verktøy, slik at bedriften blir mer effektiv og kan vokse uten å måtte ansette.

Mer bruk av strekkode-scanning, mobile enheter og analyse- og prognoseverktøy vil for mange være de viktigste initiativene for å optimalisere vareflyten.

For mange vil det være et minimumskrav å gi de ansatte gode digitale verktøy, slik at bedriften blir mer effektiv og kan vokse uten å måtte ansette. 

Ved å erstatte manuelle (og noen ganger papirbaserte) rutiner på lageret med et digitalt lagersystem og mer utstrakt bruk av strekkodemerking, vil dette øke effektiviteten ved plukk/forsendelser, mottak og varetelling. Du vil redusere risikoen for å registrere feil, som igjen medfører feil på lagerbeholdningen eller feilplukk som gir returer. Raskere og mer nøyaktige leveranser reduserer kostnader og gir mer fornøyde kunder.

Bli kjent med: ERP for grossist og varehandel

Overlager eller underlager?

Hva er RFID?

RFID-teknologi er et annet spennende område. Når lageret tar i bruk enheter som kan samle og dele data gir det mulighet for “real time” innsikt i en rekke lagerprosesser og lagersporing.

RFID gir økt oversikt over lageret og du vet hvor hver eneste pall, eske eller SKU er til en hvilken som helst tid. RFID teknologien har blitt betydelig rimeligere og vil spille en større rolle for modernisering av lageret.

Magefølelsen holder ikke alltid mål…

Magefølelsen kan være gull verdt. Men ikke når det kommer til varehandel. Det er komplisert å finne balansen mellom tilstrekkelig beholdning på lager (for ikke å miste salg), men uten å binde opp for mye kapital. Med manuelle systemer er det er ofte vanskelig å få oversikt og pålitelige prognoser for å kunne ha god innsikt i lageret og håndtere endringer i etterspørsel.

For mange vil et godt ERP-system som kan foreslå etterfylling basert på enkle beregningsregler og sesongjustering gir bedre rutiner og kontroll. Men har du store verdier på lager, kan det være lønnsomt å implementere et eget system for innkjøpsplanlegging og optimalisering, selvfølgelig integrert med ERP.

Les teknisk guide: Selvevaluering – Hvordan står det til på lageret ditt?

ERP-systemet er fundamentet ditt

For mange ligger det altså store muligheter for effektiviseringen og automatiseringen ved å investere i dedikerte systemer for å forbedre prosesser i ulike deler av verdikjeden.

Men like viktig: å velge et moderne, skybasert ERP-system. Da er du alltid på siste versjon – og har alltid tilgang til det siste innen ny teknologi. Systemet må ha grunnleggende robust prosesstøtte og være utviklet for å automatisere. Gjerne et standardsystem, men med en fleksibel økonomi- og datamodell.

Se et kort webinar: Logistikkmodulen i Visma.net ERP

Integrasjoner

En moderne skybasert plattform gjør det også mye enklere å integrere de ulike systemene og verktøyene en moderne handelsbedrift er avhengig av. ERP-systemet er plattformen som gjør at netthandelen snakker med lager- og fraktsystemer. Innkjøpsforslag opprettes automatisk basert på lagerbeholdning, og transaksjoner i ERP og lagerverdien stemmer alltid overens med hva som er bokført i hovedboken. Vi snakker integrasjon i hele verdikjeden.

Gamle systemer

I motsetning, og i verste fall, vil eldre ERP-systemer kunne hindre en bedrift i å utvikle driften. Eldre systemer kan være krevende og kostbart å holde oppdatert og de kan være begrensende når det kommer til integrasjonsmuligheter og felles datamodell. Moderne ERP-systemer er en forutsetning for at norsk varehandel kan være i front av den digitale utviklingen.

Les teknisk guide: Selvevaluering av lageret ditt

Mest populære