Gå til hovedsiden

Varehandel – Hvordan jakte marginer og lykkes?

Som privatpersoner er vi vant med smidige betalingsløsninger og rask levering. Ingenting tilsier at vi ikke har samme forventninger når vi handler B2B.

Hvordan lykkes med varehandel?
Hvordan lykkes med varehandel?

At handelsnæringen er i hardt vær er ikke noe nytt. Konkurranse fra utlandet, netthandel og nye krav fra kundene er med på å true inntjeningen til mange bedrifter. Dette så vi før pandemien traff oss, og vi ser det allerede før Amazons (forventede) inntog i Norge.

Like fullt er det spennende å følge hva som skjer med norsk varehandel som følge av den digitale utviklingen. For handelen er ikke død, den er bare i endring fra slik vi kjenner den i dag. Det åpner opp gode muligheter for de som evner å utnytte kombinasjonen av:

 • ny teknologi
 • nye forretningsmodeller
 • den unike konkurransekraften

Så hva bør bedriftene gjøre? Hva skal til for å lykkes med implementeringen av netthandel? Hva kan vi gjøre for å effektivisere vareflyten? Har vi verktøyene som kreves for å sikre de beste kundeopplevelsene – og dermed vekst?

Hvordan lykkes med e-handel?

Maktbalansen mellom kunder og leverandører

Den nye måten å handle på byr på mange flere valgmuligheter for kundene; utvalget er stort og prisene er åpne – anmeldelser og vurderinger av produktene like så. For hver dag som går blir det enklere å skille klinten fra hveten.

Når stadig flere bedrifter bruker ny teknologi som forenkler kjøpsreisen, gjør det også at kundenes forventninger og krav til hva som er gode opplevelser, øker. Som privatpersoner er vi vant med smidige betalingsløsninger og rask levering. Da er det ingenting som tilsier at vi ikke har samme forventninger når vi handler B2B.

Dette stiller krav til hvordan bedriftene jobber – både på forsiden (nettside, kundeservice osv.) og på baksiden (varelager, forretningssystemer osv.). For å gi kunden den beste opplevelsen fra A til Å, er du avhengig av å jobbe smart gjennom hele verdikjeden:

 • fra å ha en funksjonell og fin nettside, til…
 • å ha god lagerkontroll
 • …til å jobbe effektivt med leveranser, returer og innkjøp

Hva skjer på baksiden av nettbutikken?

Teknologien på baksiden er selve fundamentet for at kunden skal få en god opplevelse og komme tilbake. Nettbutikken er kanskje fin og fresh, men i systemene på baksiden er det et salig kaos. Med «systemer på baksiden», mener vi f.eks ERP-systemer, datavarehus og plattformer som gir kontroll og kan effektivisere, automatisere, integrere og analysere.

På kundenivå fører det til:

 • mer tilgjengelig informasjon
 • effektivisering
 • forenkling
 • rikere opplevelser og mer kundemakt

På virksomhetsnivå ser vi effekter som:

 • økt konkurranse
 • pris- og kompetansepress
 • økt effektivitet
 • større differensieringsmuligheter

Hva er din digitale strategi?

Mange bedrifter mangler fremdeles en digital strategi. Kanskje fordi det er intern uenighet, eller at de ikke har den nødvendige digitale kompetansen. Eller kan det være så enkelt som at «det går nå greit sånn som vi jobber i dag»?

Det er også mange som jobber i gamle systemer. Men skal du være konkurransedyktig i dag, har du jo ikke råd til å kaste bort tid på å punching og andre manuelle oppgaver – når det finnes løsninger som, ved hjelp av gode integrasjoner, regler og tidsstyring, kan:

 • samle data automatisk
 • og automatisk utføre oppgavene

Ofte har man over tid investert i flere systemer som skal støtte opp under bedriftens prosesser, men man har kanskje undervurdert hvor viktig det er å tenke helhetlig og hvor viktig det er at de ulike systemene er integrert. Systemer som ikke snakker sammen må støttes av manuelle rutiner for å kunne fullføre prosesser og holde all data oppdatert. Dette spiser tid, man får mindre kontroll og dårligere datakvalitet. Integrasjon er en forutsetning for at en bedrift er 100 prosent digital.

De som blir stående på stedet hvil, vil ikke klare å henge med. De vil bli forbigått av konkurrentene som evner å tenke nytt, utnytte ny teknologi, finner nye forretningsmodeller og som har en tydelig digital strategi. Dette er vinnerne i markedet fremover!

Hvordan lykkes med e-handel?

De som forstår seg på e-handel har gode forutsetninger for å bli den dominerende aktøren innen sin bransje. De som ikke forstår, vil fort oppleve at markedsposisjon forvitrer. I denne guiden får du råd om hvordan bedriften din kan lykkes med sin e-handelsstrategi.

Ja, jeg ble faktisk litt nysgjerrig på denne guiden

Mest populære