Gå til hovedsiden

Utleie av fast eiendom i enkeltpersonforetak

Dersom utleie av fast eiendom har et visst omfang, beskattes overskuddet som virksomhetsinntekt. I et enkeltpersonforetak er skattesatsen inntil 50,4%.

Utleie av fast eiendom i enkeltpersonforetak
Utleie av fast eiendom i enkeltpersonforetak

Dersom utleie av fast eiendom har et visst omfang, beskattes overskuddet som virksomhetsinntekt. I et enkeltpersonforetak er skattesatsen inntil 50,4%.

I et aksjeselskap er skattesatsen i dag 27 % på løpende inntekter. Nye 27 % skatt utløses først når aksjonæren tar pengene ut av selskapet. Det er derfor større netto overskudd til å reinvestere i virksomheten, nedbetale gjeld og renter mv. dersom virksomheten drives gjennom et aksjeselskap. Vedtas Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2016, om å senke selskapsskatten til 25 % og øke utbytteskatten til 28,75 %, vil denne effekten forsterkes.

Skattefri omdanning

Forskjellen i skattebelastning er en av flere grunner til at det kan være gunstig å omdanne til aksjeselskap. En omdanning utløser imidlertid som utgangspunkt beskatning av eventuelle gevinster i virksomheten. Grunnet eiendomsmarkedets prisutvikling kan det være store latente gevinster ved omdanning av eiendomsvirksomhet. Skattereglene åpner derimot for å gjennomføre en omdanning skattefritt. Det utløses da ikke skatt på latente gevinster i virksomheten. Den nærmere vurderingen av om man kan og bør gjøre en skattefri omdanning kan likevel være sammensatt. Dette kan du lese mer om i vårt blogginnlegg av 12. mars 2015.

Dokumentavgift ved omdanning til aksjeselskap

Tidligere har det vært et problem ved omdanning av utleievirksomhet at det må betales dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens markedsverdi ved overføring av hjemmelen til det nystiftede aksjeselskapet. I statsbudsjettet for 2016 foreslo imidlertid Regjeringen å innføre fritak for dokumentavgift ved skattefrie omdanninger. Fritaket er foreslått å tre i kraft fra og med 1. januar 2016.

Etter reglene om skattefri omdanning oppnår man tidligst selskapsligning – med 27 % skatt på overskuddet (alternativt 25 % etter forslaget i statsbudsjettet for 2016) – fra 1. januar 2016. Man kan likevel vedta en omdanning allerede i dag, slik at man har et aksjeselskap før nyttår. Fordi fritaket for dokumentavgift kun gjelder for omdanninger vedtatt etter 1. januar 2016, er vår anbefaling at man bør vente til over nyttår med å vedta en skattefri omdanning. Dersom du vurderer en skattefri omdanning er det likevel hensiktsmessig å starte planleggingen allerede nå, ettersom man da kan basere det nystiftede selskapets åpningsbalanse på foretakets årsregnskap for 2015.

 

Av advokat Øivind Henrik von Mehren – Skatt – Visma Advokater

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Mest populære