Gå til hovedsiden

Hvordan få sikkerhet for krav mot en som ikke betaler?

Dersom en som skylder deg penger ikke betaler kan du vurdere å begjære utlegg for beløpet.

Dersom en som skylder deg penger ikke betaler kan du vurdere å begjære utlegg for beløpet.
Hvordan få sikkerhet for krav mot en som ikke betaler?

Når du har fått utlegg, kan du kreve tvangsfullbyrdelse. Det vil si at dersom skyldner ikke betaler frivillig, kan du få namsmannen til å inndrive kravet ved tvang. Namsmannen kan for eksempel ta med seg saksøktes bil, selge den og til slutt sørge for at du får pengene dine.

Tvangsgrunnlag

For å kreve utlegg må du ha et tvangsgrunnlag. Det finnes flere ulike tvangsgrunnlag. De mest praktiske tvangsgrunnlagene for vanlige pengekrav er:

 • Ubetalt faktura. Fakturaen forfallsdato må være passert og skyldneren kan ikke ha sagt at han er uenig i fakturaen
 • Dom (herunder dom fra forliksrådet, forbrukertvistutvalget, husleietvistutvalget eller rettsforlik)
 • En avtale hvor det fremgår at kravet kan inndrives uten rettsak, for eksempel et gjeldsbrev eller en husleieavtale.
 • Andre uimotsagt pengekrav.

 

Slik går du fram når du skal kreve utlegg for pengekrav:

 • Sende varsel
  Før du kan begjære utlegg i eiendelene til kreditor må du i de fleste tilfeller først sende et varsel. Varslet må inneholde en oppstilling av kravet og grunnlaget for det (for eksempel fakturaen), samt betalingsinformasjon. Det må også gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt.
 • 14-dagers frist
  Begjæring om utlegg kan ikke sendes før 14 dager etter at det er sendt varsel i henhold til punkt 2a.
 • Begjæring om utlegg
  Etter 14-dagers fristen har utløpt kan kreditor sende en begjæring om utlegg.

Politiet har laget en mal til skjema for begjæring om utlegg. Skjemaet kan du laste ned her.

I skjemaet fremgår det også hvilke vedlegg du må legge ved begjæringen. Begjæringen skal sendes i 4 like eksemplarer til namsmannen der skyldneren har folkeregistret adresse eller forretningsadresse.

Hva kan du få utlegg i?

Når namsmannen mottar begjæringen, vil de undersøke om skyldneren har noen eiendeler som du kan få utlegg i. Det er mulig å få utlegg i det meste av skyldnerens eiendeler, herunder bil, båt, fast eiendom som hus eller hytte, bankkonto, lønn, ytelser fra NAV, eller annet som kan omgjøres i penger.

Når du har fått utlegg:

Om namsmannen kommer til at skyldneren har eiendeler eller inntekter og du får utlegg i disse, har du sikkerhet for ditt krav. Den videre prosessen etter dette kommer an på hva du har fått utlegg i.

Hvis mottatt utleggsforretningen fra namsmannen og ditt kontonummer, slik at de kan foreta fastsatte trekk i skyldnerens lønn/ytelser fra NAV.

Dersom du har fått utlegg i skyldnerens eiendeler (f.eks. bil, hus eller hytte), kan du kreve disse tvangssolgt gjennom namsmannen. Dette gjøres ved å begjære tvangssalg.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Skrevet av advokat Mette Nagy Stovner – Pengekrav – Magnus Legal

Mest populære