Gå til hovedsiden

Unngå rentetillegg ved skattesmell – husk fristen 31. mai

Hvert år er det mange som føler stor spenning knyttet til årets skatteoppgjør – får man igjen på skatten, blir det skattesmell eller har man betalt riktig skatt?

Skattesmell
Unngå rentetillegg ved skattesmell – husk fristen 31. mai

 

Betaling av restskatt

Dersom man får restskatt i skatteoppgjøret i 2015, har man betalt for lite forskuddstrekk i løpet av 2014. Får man mer enn 1 000 kroner i restskatt deles betalingen inn i to terminer, med betalingsfrist henholdsvis 20. august og 24. september. Ved sent skatteoppgjør, det vil si etter 5. august, er betalingsfristene henholdsvis 3 og 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Ved restskatt påløper det også renter på beløpet, ettersom skatten i utgangspunktet skulle vært betalt i 2014. Rentetillegget er på 0,91 prosent per år beregnet fra 1. juli 2014 til skatteoppgjøret blir sendt.

Det er imidlertid mulig å unngå renter, dersom man betaler inn tilleggsforskudd innen 31. mai 2015.

 

Hvordan beregner du skatten

Ettersom alle skal ha mottatt årsoppgaver før den 1. februar, er det imidlertid forholdsvis enkelt allerede nå å beregne om du har betalt tilstrekkelig skatt. På skatteetatens nettsider kan du benytte skatteberegning for skattekort for dette formålet.

Når personlige skattytere mottar selvangivelsen 19. eller 24. mars, vil det også følge med en foreløpig skatteberegning fra skattemyndighetene. Dersom du ikke har endringer på selvangivelsen din, vil den foreløpige beregningen som oftest gi et korrekt bilde av om du skylder skatt, og eventuelt hvor mye. Dersom du har flere korreksjoner på selvangivelsen, kan du bruke kalkulatoren ovenfor for å beregne om du bør betale ytterligere tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg.

 

Hvordan betale tilleggsforskudd

For å betale tilleggsforskudd må du først finne kontonummeret til skatteoppkreveren i din kommune. Skatteetaten har en oversikt over alle kontonumre her.

Videre må du ha riktig KID-nummer. KID-nummer for innbetaling av skatt genereres ved å legge inn informasjon om type skattyter (for eksempel «personlig skattyter»), skatteart (for eksempel «restskatt»), skatteår (2014) og fødselsnummer på denne siden.

 

Av advokatfullmektig Alf Bakke-Løyning – skatt og selskapsrett – Visma Advokater

Mest populære