Gå til hovedsiden

Tror vår arbeidshverdag blir endret for alltid

Blir unntakstilstanden den nye normalen? Det som skjer nå representerer en så markant endring at vi snakker om et Norge før og etter torsdag 12. mars, tror Visma-sjef Erlend Sogn.

Erlend Sogn, adm.dir. i Visma Software
Erlend Sogn, adm.dir. i Visma Software

Blir unntakstilstanden den nye normalen? Det som skjer nå representerer en såpass markant endring i vår arbeidsmåte at vi snakker om et Norge før og etter torsdag 12. mars, skal vi tro Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software. Korona-krisen rammer bedrifter på tvers av alle bransjer og tvinger oss til å jobbe annerledes.

– Hele Norge har blitt digitale superbrukere på under én uke, men det er til en veldig stor pris. Lange arbeidsdager og sjonglering av familieliv gjør at mange er slitne. Likevel åpner denne «digitale spurten» opp for smartere måter å jobbe på, sier Sogn.

Les også: Lagring i skyen for bedrifter – dette må du vite

Merker en økt digitaliseringsvilje

I rapporten Visma Digital Index fra 2019 kom det frem at så mye som 4 av 10 norske bedrifter ikke prioriterer digitalisering. For selv om det har vært en økning i bedrifter som tar tak i manuelle rutiner, har ikke digitaliseringen gått fort nok, mener Visma-sjefen. Nå må imidlertid næringslivet tenke nytt.

– Vi ser allerede en økt digitaliseringsvilje. Det som skjer nå representerer en såpass markant endring i vår arbeidsmåte at vi snakker om et før og etter torsdag 12. mars, sier han.

Ta testen her: Hvor digitalisert er bedriften din?

La om lønnssystemet: – Overraskende enkelt

Hos teknologi- og innovasjonsselskapet Knowit Norge kom overgangen til digitalt lønnssystem i grevens tid. I januar fikk de nytt lønnssystem i skyen som sørger for lønnskjøringen til alle de 700 ansatte.

– Vi er utrolig fornøyde. Da krisen inntraff så vi hvor avgjørende det var å jobbe skybasert. Nå er vi ikke avhengige av å være fysisk på kontoret for å kjøre lønn, sier Bjørg Haaland i Knowit Norge.

Haaland sier systemet sparer de ansatte for unødvendig bruk av tid på kompliserte utregninger.

– Det som før ble gjort manuelt, kan nå enkelt spores og rettes. Vi kan for eksempel kjøre oppdateringer på lønnsslipper helt frem til lønnen er betalt, sier Haaland, som allerede kan se effektene av effektiviseringen. Blant annet har det bruken av overtid gått ned. Det har vært overraskende enkelt og effektivt å legge om.

Teknologi kan skape et varmere samfunn

Sogn tror fokuset på digitale løsninger vil øke fremover. Det handler ikke om å kutte kostnader, men om å øke inntjeningen og ta vare på kunder og ansatte.

Han håper og tror at den digitale oppvåkningen bare er første steg i en lengre reise.

– På under tre uker har Norge digitalisert seg flere år frem i tid. Når vi kommer tilbake til normalen, blir det likevel en annen normal. Vi må ta med oss det som var bra med denne krisen inn i den nye tiden. Bruker vi teknologien riktig, skaper vi et varmere samfunn. Bedre samhandling er hva det egentlig handler om. Gode systemer skal aldri kutte hodene av mennesker, men tvert imot gi tid til å bruke alle disse hodene.

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

Mest populære