Trond Giske applauderer omsorgsteknologiprosjektet til Visma og Telenor

– Det finnes ikke noe annet felt der det er så viktig å satse og forbedre kapasiteten som i eldreomsorgen. Teknologien har kommet oss til hjelp, nå er det på tide med innovasjon i tjenestene hos kommunene, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da han foretok den offisielle åpningen av Vismas innovasjonsrom «Bo lenger hjemme».

Omsorgsteknologi er et tema mange snakker om. Visma og Telenor har tatt ideen ett skritt videre og implementert den i praksis. Vismas innovasjonsrom på Skøyen i Oslo viser hvordan tekniske hjelpemidler installert i boligen til brukere av kommunenes omsorgstjenester nå er integrert med Elektronisk Pasientjournal (EPJ).

Slik fungerer teknologien:

  • Tekniske hjelpemidler for registrering av hendelser og verdier installeres i brukernes hjem
  • Målte verdier og sensorutslag sendes fra disse hjelpemidlene til kontrollsentralen hos hjemmesykepleien
  • Informasjonen registreres automatisk i pasientjournalen Visma Omsorg Profil, og alle dokumentasjonskrav ivaretas
  • Verdier og hendelser som krever oppfølging utløser et varsel
  • Vakthavende på kontrollsentralen fordeler oppgaver til sykepleierne ute i felten, som kan få opp all journalinformasjon om brukerne på sine mobile enheter
  • Hjemmesykepleien og pårørende kan sende meldinger til eller kommunisere med brukeren via en kommunikasjonsskjerm i brukerens bolig

Lese pressemelding om sorgsteknologiprosjektet, og besøk Facebook-siden Bo lenger hjemme

0