Trainee-review og nytt prosjekt

Vi har nylig hatt vår andre trainee-review. Oppgaven var å presentere vårt siste prosjekt for traineekoordinatoren og HR-direktøren på kun tre minutter. Det settes store krav til innhold og presentasjonsteknikk når et tomåneders prosjekt skal sammenfattes på så kort tid, men lærerrikt er det.

Nå er jeg i gang med nytt prosjekt, som setter fokus på kundedimensjonen i selskapet. Hvilke informasjon har vi om kundene våre, hvilke informasjon ønsker vi å ha, hvordan ønsker vi å bruke denne informasjonen, og hvilke informasjon er praktisk mulig å ta vare på med eksisterende PSA-miljø? Et bevisst forhold til spørsmål som dette er viktige i enhver konkurransesituasjon.

Særlig spennende er det å arbeide med hvilke verdi denne informasjonen har i et performance management-perspektiv. Jeg blir gitt stort ansvar i arbeidet med å finne frem til lønnsomme måter å bruke kundeinformasjonen vår på.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kontakt Benjamin: