Torsdag 5. februar 2015 er ikke D-dagen, men E-dagen….

Forhåpentligvis har du fått med deg at det fra og med 01.01.2015 skjer store endringer i forbindelse med innrapportering til myndighetene? I 2012 ble loven om A-opplysningen vedtatt, og prosjektet EDAG ble lansert.

I 2013 startet utviklingen og første testen startet med Elektronisk skattekort RF-1211 som nå er blitt obligatorisk for alle i 2014. Dette er første fase av EDAG prosjektet.

Nå i 2014 er det prøvedrift hvor 20 lønnssystem er med, deriblant Visma Lønn. Dette året vil være en læringsprosess både for virksomheter som er med i prøveprosjektet og leverandørene av disse lønnssystemene. I tillegg er dette også en læreprosess for EDAG-prosjektet.

 

Så hva er egentlig A-meldingen?

I følge A-opplysningsloven skal dette være en forenkling av innrapporteringen til Statistisk sentralbyrå, skatteetaten og nav. Fellesnavnet for dette prosjektet kalles EDAG, og hver måned skal det sendes inn en A-melding.

I følge loven skal dette starte opp ”Når kongen bestemmer”, og første innsending er blitt satt til 05.01.2015.

A-meldingen skal erstatte Lønns- og trekkoppgaver, Årsoppgave for arbeidsgiveravgift, Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, Oppgaver til lønnsstatistikk og melding om arbeidsforhold til Aa-registeret.

Amelding1

Ved å sende inn alt en gang, skal det bli lettere for arbeidsgivere som slipper å forholde seg til flere etater og flere tidspunkt for innsending. Dette gjør at informasjonen de får blir ferskere og riktigere.

Innsendingen skal gjøres digitalt via elektronisk innsending til Altinn. Etatene vil dermed kunne tilby bedre tjenester, og det blir mindre forespørsler til bedriftene som vil effektivisere hverdagen til alle.

Amelding2

Prinsippet blir nå at det ikke skal sendes inn endringer, men STATUS for hver måned.

Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal fortsatt betales inn annen hver måned som tidligere.

 

Hva må dere gjøre?

I løpet av 2014 bør alle bli med på en rengjøring. Dere må starte med rydding av arbeidsforholdene og gå igjennom og lage dere nye arbeidsrutiner. En gjennomgang av lønnsartene er også påkrevd.

Alle lønns- og trekk koder vil forsvinne og vil bli erstattet av ytelser.

Trykk her får å lese informasjonen Altinn har lagt ut om hva som må gjøres!

Start med ”Forbered deg nå”

Amelding3

 

I versjon 9.0 av Visma Lønn vil det være tilrettelagt for A-ordningen.